VTC Enerji

Sınırda Karbon Denetleme Mekanizması (SKDM): VTC Enerji’nin Bakış Açısı

sınırda karbon denetlemesi

Sınırda Karbon Denetleme Mekanizması (SKDM): VTC Enerji’nin Bakış Açısı

VTC Enerji olarak, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk bilinciyle faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Denetleme Mekanizması (SKDM) gibi yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor ve iş stratejilerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

SKDM ve Gereklilikleri

SKDM, AB’nin sınır ötesi karbon emisyonlarını kontrol altına almak için geliştirilmiş bir mekanizmadır. Bu mekanizma, ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini hesaplamayı ve ithalatçıların bu emisyonları telafi etmelerini gerektirir. Bu düzenleme, sürdürülebilirlik odaklı şirketler için karbon yönetimi ve azaltımı konusunda yeni bir zorunluluk oluşturacaktır.

Başlangıç Tarihi ve Etkilenecek Sektörler

1 Ekim 2023’te başlayan ve 2025 yılı sonuna kadar sürecek olan 3 yıllık geçiş döneminde sadece raporlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ise mali yükümlülükler kademeli olarak başlatılacaktır. Bu dönemde SKDM yükümlüsü tarafından SKDM sertifikası alınması gerekecektir. Sertifikaların miktarları hesaplanırken AB emisyon ticaret sistemi (ETS) içerisinde ilgili sektörlerde ücretsiz tahsisatlar uygulanacaktır. Bu tahsilatların bitişi 2034 yılına karşılık gelmektedir. Bu tarih SKDM’nin esas mali yükünün oluşacağı zaman olarak karşımıza çıkmaktadır.  Özellikle, karbon kaçağı riski yüksek olarak görülen çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik gibi sektörler SKDM’den doğrudan etkileneceklerdir.

Karbon Ticaretinin Rolü

Karbon ticareti, SKDM’nin temelini oluşturan bir unsurdur. SKDM, AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) ile entegre bir şekilde çalışacak ve ithal edilen ürünlerin karbon fiyatını yansıtan sertifikaların kullanımını gerektirecektir. Bu sayede, karbon emisyonlarının azaltılması teşvik edilerek, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, üçüncü ülkelerde ödenmiş eşdeğer karbon ücretleri (Ürünlerin üretimi aşamasında salınan sera gazları üzerinden hesaplanan ve üçüncü ülkelerde «vergi, (harç) veya emisyon ticaret sistemleri kapsamındaki emisyon tahsisatları» şeklinde ödenmiş parasal tutar), ithalatta mali yükümlülükleri düşürecektir.

Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Her bir ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu için bir SKDM sertifikası sunulması gerekecektir. Bu sertifikalar, ithalat süreçlerinin resmi bir parçası olacaktır. Ürün tipine göre ve gömülü emisyonlar dikkate alınarak hesaplanacak olan mali yükümlülüklerde SKDM ücretleri, SKDM sertifikaları üzerinden gerçekleşecektir. Dolayısıyla, mekanizma tarafı olan işletmeler üzerinde ek mali yükler getirecektir. Bu nedenle, VTC Enerji olarak, SKDM’nin etkilerini önceden değerlendirerek ve iş stratejilerimizi buna göre ayarlayarak geleceğe hazırlanıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek gibi alanlarda yoğunlaşıyoruz.

Sonuç olarak, SKDM gibi düzenlemeler, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda iş stratejilerimizi şekillendirme fırsatı sunmaktadır. VTC Enerji olarak, bu tür güncel düzenlemeleri yakından takip ederek, çağın gerekliliği olan sürdürülebilirlik hedeflerimize uygun hareket etmeye devam edeceğiz.

Yazar: Gülşah Kaplan

a