VTC Enerji

Menu Close
ISO 50001

ISO 50001, tüm sektörlerdeki kuruluşlara uygulanabilen çok yönlü bir standarttır. Kuruluşların enerji kullanımlarını sistematik olarak yönetmelerini ve iyileştirmelerini sağlayan bir enerji yönetim …

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji yönetim sistemleri (EnMS), kuruluşların enerji kullanımlarını sistematik olarak yönetmeleri ve iyileştirmeleri için bir yoldur. EnMS, kuruluşların enerji kullanımlarını anlamalarına, iyileştirme fırsatlarını …

Doğalgaz

Doğalgaz, fosil yakıtlardan biri olmakta ve en çok tüketilen enerji kaynaklarından biridir. Hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak …

Enerji Dönüşümü

Enerjinin bir biçimden diğer biçime dönüşümüdür. Termodinamik kanununa göre enerjinin korunumu yasası olarak da bilinir. Enerji, dönüştürülebilen bir büyüklüktür. Bir sistemdeki enerji dönüştürülebildiğinden dolayı, …

Enerji Verimliliği Nedir? Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya …

V-Sensor, üretim ve endüstriyel süreçleri geliştirmek için akıllı sensörlerin kullanılarak enerjinin anlık olarak izlendiği yazılımdır. Endüstriyel internet veya Endüstri 4.0 olarak da …

VTC Enerji olarak KOSGEB kapsamında 500 TEP altı endüstriyel tesislere enerji etüttü hizmeti ve enerji verimliliği çözümleri sunuyoruz. KOSGEB 500 TEP altı …

Kojenerasyon

Tek, bir yakıt kaynağından  hem elektrik hem de ısı enerjisi üretilmesine Kojenerasyon denilmektedir. Birleşik Isı ve Güç, olarak da bilinen Kojenerasyon, dizel, doğal …

Sera gazları(greenhousegas,GHG), atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimleridir. Bu, sera gazının atmosferdeki ısıyı tutması ve hapsetmesi anlamına gelir. Bu şekilde …

yekdem

YEKDEM açılımı şu şekildedir; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması. Sınırsız kapasiteye sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar söz konusudur. Bu yatırımların …

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu …

5. Bölge Teşvikleri; mevcut durumda makine ve teçhizatın enerji verimlileri ile değiştirilmesi ve proses düzenlemesi gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, …

DENGEDEN SORUMLU GRUP NEDİR? Piyasa katılımcıları, uzlaştırma dönemi bazında enerji dengesizlikleri ve dengesizliklerinin uzlaştırılması için Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluk üstlenmektedir. Bu …

GÖNÜLLÜ ANLAŞMALAR     Gönüllü Anlaşma Nedir? Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki …

Doğalgaz sayaçlarında Qmin uygulaması hakkında, Son dönemde İran gazında azalan arz nedeniyle, BOTAŞ sanayi firmalarına doğalgaz kullanımlarında sınırlama getirmiştir. Mücbir sebep olarak …

1-30 Kasım 2021 tarihleri için Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası azami fiyat limiti 1.131 TL/MWh olarak belirlenmiştir. İlgili birim fiyat 1 …

23.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK Kurul Kararı ile Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limiti mesken ve tarımsal sulama tüketici grupları hariç …

Eylül 2021 YEKDEM maliyeti açıklanmıştır. İlgili dönem için EPDK YEKDEM Tahmini 85,23 TL/MWh iken, gerçekleşen maliyet 81,465 TL/MWh olarak oluşmuştur. Böylelikle EPDK …

Eylül 2021 Aktif Enerji (PTF+YEKDEM) maliyetleri açıklanmıştır. İlgili dönem için Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Aritmetik Ortalaması 520,859 TL/MWh, YEKDEM Birim Maliyeti ise …

Eylül 2021 Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Birim Fiyatı kesinleşmiştir. İlgili dönem için ulusal tarife aktif enerji birim fiyatı 635,338 ₺/MWh iken, …

15.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan EPDK Kurul Kararı ile Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında azami fiyat belirlenirken kullanılan 2 kat ibaresi …

BOTAŞ Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi güncellendi. Ekim ayı itibariyle, Kademe 2 tüketicileri için elektrik amacı dışında kullanılan gaza ve kademe …

Teminatlar, piyasa katılımcılarının piyasadaki işlemleri ve faturalaşmaları sebebiyle doğacak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda Piyasa İşletmecisinin risklerini yönetebilmesi ve alacaklı durumda olan …

Bu yazımızda işletmelerin üretim devamlılığı sağlanırken enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik enerji verimliliği projelerinin işletmeye katkılarından ve proje teşvik kapsamlarından bahsediyor olacağız. Üretim …

Ağustos 2021 YEKDEM maliyeti açıklanmıştır. İlgili dönem için EPDK YEKDEM Tahmini 93,4 TL/MWh iken, gerçekleşen maliyet 67,216 TL/MWh olarak oluşmuştur. Böylelikle EPDK …

Ağustos 2021 Aktif Enerji (PTF+YEKDEM) maliyetleri açıklanmıştır. İlgili dönem için Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Aritmetik Ortalaması 557,365 TL/MWh, YEKDEM Birim Maliyeti ise …

Dijitalleşme, değişen iş ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş süreçlerindeki nesnelerin ve niteliklerin dijital bir ortama geçirilmesini ifade eder. Dijitalleşebilen her şeyin …

Endüstriyel işletmeler, enerji sarfiyatlarını azaltmaya yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda tesislerinin enerji verimliliğini artırmaktadırlar. Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik bu çalışmalar Verimlilik Artırıcı Projeler …

YEKDEM Nedir? YEKDEM, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın kısaltılmış halidir. YEKDEM birçok Avrupa ülkesinde de olduğu gibi fosil yakıtlı enerji üretimini kısa …

BOTAŞ, takip eden ayın tarife fiyatlarını ayın son günü gece yarısı açıklarken bu ay Eylül tarifesini 2 Eylül’de açıklamıştır. Eylül ayı itibariyle, …

Atık Isı Kazanları Nedir? Atık Isı Kazanları, kojenerasyonda gerçekleşen yanmanın sonucunda açığa çıkan egzoz gazlarının ısıl enerjisini kullanarak buhar, sıcak hava ya …

Kojenerasyon sistemleri, işletmeler açısından birçok avantajı da beraberinde getiren bileşik ısı ve güç sistemleridir. Bu yazımızda kojenerasyon sistemlerinin işletmelerin tüketimlerine etkisini inceliyor …

Temmuz 2021 YEKDEM maliyeti açıklanmıştır. İlgili dönem için EPDK YEKDEM Tahmini 102,1 TL/MWh iken, gerçekleşen maliyet 93,865 TL/MWh olarak oluşmuştur. Böylelikle EPDK …

Temmuz 2021 Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Birim Fiyatı kesinleşmiştir. İlgili dönem için ulusal tarife aktif enerji birim fiyatı 635,338 ₺/MWh iken, …

Temmuz 2021 Aktif Enerji (PTF+YEKDEM) maliyetleri açıklanmıştır. İlgili dönem için Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Aritmetik Ortalaması 518,368 TL/MWh, YEKDEM Birim Maliyeti ise …

Elektrik piyasasında tüketim rekorlarının kırıldığı son dönemlerde piyasada fiziki karşılığı olmayan alış teklifleri EPDK tarafından tespit edilmiş ve bu tekliflerle ilgili inceleme …

Değerli Enerji Sektörü Paydaşları, TEİAŞ tarafından yapılan 09.08.2021 tarihli ‘’Tüm Piyasa Katılımcılarının EAK (Emre Amade Kapasite) Bildirimi hk.’’ duyurusunu aşağıda iletiyoruz. ‘‘Tüm …

Teminat Hesaplama Yönteminde 02 Ağustos 2021 tarihli ve 1598 sayılı Genel Müdür Olur’u ile değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle Yönteme, 2021 yılı boyunca …

31.07.2021 tarih ve 31554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10341 nolu EPDK Kurul Karar ile 2021 yılı EPDK YEKDEM tahminleri Temmuz ayı itibariyle …

BOTAŞ, Ağustos 2021 satış fiyat tarifesi açıklanmıştır. Güncel tarifede bir önceki aya kıyasla doğal gaz maliyetleri artmasına rağmen bir fiyat değişikliği yapılmadı. …

Haziran 2021 YEKDEM maliyeti açıklandı. İlgili dönem için EPDK YEKDEM Tahmini 129,2 TL/MWh iken, gerçekleşen maliyet 114,626 TL/MWh olarak oluşmuştur. Böylelikle EPDK …

Haziran 2021 Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Birim Fiyatı kesinleşti. İlgili dönem için ulusal tarife aktif enerji birim fiyatı 544,373 ₺/MWh iken, …

Haziran 2021 Aktif Enerji (PTF+YEKDEM) maliyetleri açıklanmıştır. İlgili dönem için Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Aritmetik Ortalaması 402,03 TL/MWh, YEKDEM Birim Maliyeti ise …

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına giren rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, güneş ve biyokütle santralleri gibi beş farklı enerji üretim tesis tipi …

Günümüz dünyasında enerji ihtiyacının ve enerji maliyetlerinin her geçen gün artmasıyla, enerji verimliliği bir hayli önem kazanmıştır. Bir işletmede, bir fabrikada ya …

Son yılların en kurak kasım ayını geçirdiğimiz hepimizin malumu. İklim değişikliklerinin etkisinin bu sonucu doğuran en büyük etken olduğu da tartışılmaz gerçeğimiz. …

“Sen mi, yoksa ümidin mi yüreksiz?” 2021 umutlarımızı anlatmak için Mehmet Akif’e başvuralım bu ay. Evet, yeni yıla yürekli ve umut ederek …

Günümüzde oluşan enerji ihtiyacındaki arz talep dengesizliği; enerji verimliliği, enerji analizi gibi kavramların yanı sıra enerji izlemeyi de çok daha önemli hale …

Elektrik, başta sanayi ve ticarethaneler olmak üzere tüm tüketiciler için önemli bir maliyet girdisidir. Bu yazımda elektrik faturasını oluşturan kalemleri basit bir …

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan Covid-19 virüsü insanlığı oldukça derinden etkiledi. İnsanları birbirinden uzaklaştıran, evlere kapatan, sokağa …

Reaktif bedel, bir tüketicinin elektrik şebekesinden düzensiz çektiği güce istinaden uygulanan bedeldir. Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü …

BOTAŞ, 1 Temmuz 2020 itibariyle doğalgaz satış tarifelerinde aşağı yönlü güncelleme yapmıştır. Buna göre elektrik üretimi amacı dışındaki kullanımlara uygulanan doğalgaz satış …

Elektrik piyasasında ihtiyaç duyulan yan hizmetlerin belirlenmesi, tedariki, kontrolü ve gözetimini düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan …

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı hazırlanarak EPDK’nın resmi İnternet sayfasında geçtiğimiz ay yayınlandı. …

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazetenin 8 Eylül 2013 tarihli ve 28759 sayılı nüshasında yer alan planlı alanlara ilişkin imar yönetmeliği değişikliği …