VTC Enerji

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

KOBİ Enerji Verimliliği

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

VTC Enerji olarak KOSGEB kapsamında 1.000 TEP altı endüstriyel tesislere enerji etüttü hizmeti ve enerji verimliliği çözümleri sunuyoruz. KOSGEB 1.000 TEP altı KOBİ’lere enerji verimliliği destek programı kapsamında çeşitli hibe destek modelleri geliştirmiştir. VTC Enerji, KOBİ’lere Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında uzman kadrosu ile mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

TEP Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ton eşdeğer petrol (TEP), bir ton ham petrolün yanmasıyla elde edilen enerjiye karşılık gelen enerji birimidir. Yaklaşık olarak 10 milyon kcal enerjiyi ifade eder. TEP Hesaplamak için TEP Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. “TEP Hesaplama- VTC Enerji

Enerji Verimliliği Destek Programı ile KOBİ’lere Motor Etüt Giderleri, Enerji Etüt Giderleri, Motor Değişim Giderleri ve Verimlilik Artırıcı Giderler kapsamında 4 adet destek modeli sunulmaktadır. 10-49 TEP, 50-99 TEP ve 100-1.000 TEP arasındaki endüstriyel işletmelere ayrı ayrı modellendirilen Enerji Verimliliği Destek Programı ile hem işletmelerin enerji röntgenlerini çekmelerini hem de enerji verimliliği projelerini hayata geçirilerek mali tasarruflar sağlamaları amaçlamaktadır.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri Destek Üst Limiti (TL)
Motor Etüt Giderleri Motor Değişim Giderleri
10-49 TEP 3.000 120.000
50-99 TEP 5.000 200.000
Destek Oranı %100 %75
 • Son 12 aylık enerji tüketimi 10-99 TEP işletmeler yararlanır.
 • Motor Etüt Giderleri işletme genelindeki tüm ekipmanları kapsamaktadır. (Kazan, Kompresör, Chiller vb.)
 • Motor Değişim Giderleri kapsamında; motor değişimi temini için destek verilir.
 • Elektrik Motorları için, SGM 2014/35 sayılı yerli malı belgesine sahip ve yeni olmalıdır.
 • Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında, satın alınacak elektrik motorlarının yeni olmasının yanında, değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekmektedir.
 • Mevcut duruma göre en fazla BGÖS ’i 36 aya kadar olan enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Motor Değişim Giderleri teşviklerinden yaralanabilmektedirler.
Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri Destek Üst Limiti (TL)
Enerji Etüt Giderleri Verimlilik Artırıcı Giderler
100-1.000 TEP 30.000 900.000
Destek Oranı %75 %50
 • Son 12 aylık enerji tüketimi 100-1.000 TEP işletmeler yararlanır.
 • Enerji Etüt Giderleri işletme genelindeki tüm ekipmanları kapsamaktadır. (Kazan, Kompresör, Chiller vb.)
 • Verimlilik artırıcı giderler kapsamında; motor değişimi, pompa değişimi, fan değişimi, kompresör değişimi ve değişken hız sürücüsü temini için destek verilir.
 • Elektrik Motorları için, Motor Değişim Giderlerindeki şartlar geçerlidir.
 • Mevcut duruma göre en fazla BGÖS ’i 36 aya kadar olan enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Verimlilik Artırıcı Giderler teşviklerden yaralanabilmektedirler.

VTC ENERJİ İle Etüt Kapsamında Hangi Ekipmanları İnceliyoruz,

 • Kazanlar/Fırınlar
 • Kompresörler
 • Chillerler
 • İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri
 • Soğutma Kuleleri
 • Pompalar
 • Fanlar
 • Trafolar
 • Elektrik Motorları
 • İzolasyon Hatları
 • Basınçlı Hava Hatları ve Basınçlı Hava Kaçakları
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Proses Ekipmanları

VTC Enerji ile Enerji Etüttü Proje Örnekleri

 • Kazan Sistemleri

Kazan veriminin hesaplanabilmesi için aşağıda sıralanan ölçümler yapılmaktadır. Kazanın verim hesabı için endirekt verim metodu kullanılmaktadır. Bu sayede kazan sistemimizde hangi noktada, hangi oranda ısıl kaybımız var bunları belirleyebilmekteyiz.

– Ortam Sıcaklığı ve Bağıl Nem

– Besi Suyu Debisi

– Yakma Havası Debisi

– Baca Gazı Debisi

– Baca Gazı Analizi

– Besi Suyu İletkenlik Değeri

– Kazan Yüzey Sıcaklıkları

– Blöf Suyu Sıcaklığı ve Debisi

Ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

blank

Örnek Baca Gazı Analizi Resmi

blank

Örnek Uygulama Sonrası Akış Şeması

Yukarıdaki “Örnek Uygulama Sonrası Akış Şeması “‘nda görüldüğü üzere baca gazı sıcaklığı 233 ℃ ‘den 65 ℃’ye düşürülerek Besi Suyu Ön Isıtması ve Yakma Havası Ön Isıtması sağlanılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

blank

 

Yukarıda da görüldüğü üzere atık ısı geri kazanımı enerji verimliliği projemiz ile yaklaşık 10 ayda kendini ödeyen ve yıllık yaklaşık 1,48 milyon TL getirisi olan bir proje hayata geçirilmiştir. Sizlerde atık ısı geri kazanımı sistemi ile kendini 1 yılın altında geri ödeyen enerji verimliliği projelerinizi hayata geçirebilirsiniz.

 • Pompa Sistemleri

Pompa başka bir kaynaktan aldığı elektrik enerjisini mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik enerji olarak veren bir makinadır. Pompa tipi, pompanın birlikte kullanılacağı akışkan ve pompanın bağlanacağı tesisat olarak belirtebileceğimiz bu üç parametre eğer düzgün şekilde incelenmemişse muhtemelen ya sistem çalışmayacaktır ya da verimsiz çalışıp ciddi bir enerji tüketimi oluşacaktır.

blank

Örnek Pompa Ölçüm Resmi

Ekipman Adı Etiket Gücü Etiket Debisi Etiket Basıncı Etiket Verimi Debi Basınç Farkı Aktif Güç Pompa Verimi
kW m3/h bar % m3/h bar kW %
KSP-1 15 125,0 2,5 54,4 87,1 2,3 15,3

36,4

Yapılan incelemelerde pompa verimliliğinin ideal değer aralığından düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan belirlemelerde pompa çarklarında aşınmalar olduğu belirlenmiştir. Mevcut pompanın daha verimli pompa sistemi ile değiştirilmesi ve pislik tutucu uygulaması sonrasında 254.100 TL/yıl mali tasarruf elde edilmiştir. Projenin geri ödeme süresi 0,35 yıl (4 Ay) ‘dır. Sizlerde pompa verimlilik uygulamaları ile kendini 1 yılın altında geri ödeyen enerji verimliliği projelerinizi KOSGEB Verimlilik Artırıcı Gideler ile hayata geçirebilirsiniz. İşletme bu sayede KOSGEB Verimlilik Artırıcı Gideler desteği ile 290.400,00 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

Yazar: Hakan BİLDİRİCİ

Enerji Yöneticisi, Enerji Verimliliği Uzmanı, Sera Gazı Hesaplama Uzmanı

a