VTC Enerji

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Nedir?

blank

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB ortaklığı ile KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı düzenlenmiştir.

KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANAN FİRMALAR

Mevcut duruma göre en fazla BGÖS ’i 36 aya kadar olan enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, Motor Değişimi ve Verimlilik Artırma teşviklerden yaralanabilmektedirler.

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda belirtilmiştir. (İaşe, ulaşım, konaklama vb. giderler desteklenmez.)

 • Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği
 • Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği
 • Enerji Etüt Hizmeti Desteği
 • Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI VE AŞAMALARI

İşletmenin,

 • Gerçek veya tüzel kişi statüsünde,
 • KOBİ BİLGİ SİSTEMİ (KBS)’nde kayıtlı ve aktif durumda,
 • KOBİ BİLGİ Beyannamesi’nin güncel olması gerekir.

İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Ancak, işletmeler, yararlandığı ilk destek programındaki destekler için ikinci destek programında yararlanamazlar.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin;

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti
Sanayi sektöründe KOSGEB tarafından yetkilendirilmiş VTC ENERJİ
Sanayi kategorisinde Etüt Proje Sertifikasına sahip kişiler
Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan sanayi sınıfında Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişiler, tarafından yapılabilir.

ELEKTRİK MOTORLARI ETÜTÜ, ETÜT SÜRECİ

 • Son 12 aylık enerji tüketimi 10-99 TEP işletmeler yararlanır.
 • EVD hizmet faturası keser.
 • Etüt raporu, EY veya SEP sertifikalılar tarafından KBS (KOBİ BİLGİ SİSTEMİ) üzerinden oluşturulur.
 • Destek, etüt raporunun KBS onayından sonra gerçekleşir.
 • İşletme bu destekten sadece 1 kere yararlanabilir.
Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değer Destek Üst Limiti (TL)

Motor Etüt Giderleri

Motor Değişim Giderleri
10-49 TEP 3.000 120.000
50-99 TEP 5.000 200.000
Destek Oranı 100% 75% 

ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİM GİDERLERİ DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin elektrik motorları etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik motor değişim giderine katkı sağlamaktır.

 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti desteği almış olması gerekir. İşletmeye, Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporu’nda yer alan motor değişim giderleri için destek sağlanır.
 • Ürünler, SGM 2014/35 sayılı yerli malı belgesine sahip ve yeni olmalıdır.
 • Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında, satın alınacak elektrik motorlarının yeni olmasının yanında, değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekmektedir.
 • Mevcut duruma göre en fazla BGÖS’i 36 aya kadar olan enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, Motor Değişimi ve Verimlilik Artırma teşviklerinden yaralanabilmektedirler.
 • Elektrik motorları değişim giderlerinin desteklenebilmesi için elektrik motorlarına ilişkin mal alımının (düzenlenen fatura tarihinin), elektrik motorları etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir.
 • İşletme bu destekten sadece 1 kere yararlanabilir.
 • Destek ödemesi öncesi, KOSGEB yetkilisi sahada işletme ziyareti gerçekleştirir, tespit tutanağı düzenler.
 • Faturada yer alan KDV hariç elektrik motoru bedelinin elektrik motorları etüt hizmeti sonuç raporunda belirlenen tahmini tutardan düşük olması halinde destek hesaplaması düşük olan tutar üzerinden yapılır.

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin;

Enerji Etütü, Etüt Hizmeti
Sanayi sektöründe KOSGEB tarafından yetkilendirilmiş VTC Enerji

 

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değer Destek Üst Limiti (TL)
Enerji Etüt Hizmeti Desteği Verimlilik Artırıcı Giderler

Desteği

100-500 TEP 30.000 900.000
Destek Oranı 75% 40%

 ENERJİ ETÜTÜ, ETÜT SÜRECİ

 • Son 12 aylık enerji tüketimi 100-500 TEP işletmeler yararlanır.
 • Yeni kurulan işletmelerde, kurulan aydan etüt hizmetinin başladığı tarihe kadarki süre TEP hesaplaması için değerlendirilir.
 • Sanayi lisanslı EVD hizmet faturası keser. (İaşe, ulaşım, konaklama desteklenmez.)
 • Etüt raporu, EY veya SEP sertifikalılar tarafından KBS (KOBİ BİLGİ SİSTEMİ) üzerinden oluşturulur.
 • Destek, etüt raporunun KBS onayından sonra gerçekleşir.
 • İşletme bu destekten sadece 1 kere yararlanabilir.

VERİMLİLİK ARTIRICI GİDERLER DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine katkı sağlamaktır.

 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında enerji etüt hizmeti desteği almış olması gerekir. İşletmeye Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu’nda yer alan verimlilik artırıcı giderleri için destek sağlanır.
 • Verimlilik artırıcı giderler kapsamında; motor değişimi, pompa değişimi, fan değişimi, kompresör değişimi ve değişken hız sürücüsü temini için destek verilir.
 • Elektrik Motorları için, SGM 2014/35 sayılı yerli malı belgesine sahip ve yeni olmalıdır.
 • Verimlilik Artırıcı Diğerler Desteği kapsamında, satın alınacak elektrik motorlarının yeni olmasının yanında, değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekmektedir.
 • Mevcut duruma göre en fazla BGÖS ’i 36 aya kadar olan enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, Motor Değişimi ve Verimlilik Artırma teşviklerden yaralanabilmektedirler.
 • İşletme bu destekten sadece 1 kere yararlanabilir.
 • Ürün alımı faturalı, destek süreci içerisinde kesilmelidir.
 • Ürün alımı faturası etüt hizmetinin bitiş tarihinden sonraki 1 yıl içerisinde kesilmeli.
 • Elektrik motor alımında; etüt raporundaki fiyat ile alım yapılan fatura fiyatı kıyaslanır. Destek ödemesi düşük fiyat baz alınarak gerçekleşir.
 • Verimlilik artırıcı giderlerinin desteklenebilmesi için verimlilik artırıcı giderlere ilişkin mal alımının (düzenlenen fatura tarihinin), enerji etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Destek ödemesi öncesi, KOSGEB yetkilisi sahada işletme ziyareti gerçekleştirir, tespit tutanağı düzenler.
 • Faturada yer alan KDV hariç makine ve teçhizat bedelinin enerji etüt hizmeti sonuç raporunda belirlenen tahmini tutardan düşük olması halinde destek hesaplaması düşük olan tutar üzerinden yapılır.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı ile İlgili VTC ENERJİ Neler Yapar?

VTC Enerji sözleşme kapsamında belirtilen tarihte Enerji Etütü gerçekleştirir.

 1. VTC Enerji Etüt Raporunu “Kosgeb e-Hizmetler” – “Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu Oluşturma” kısmında doldurur.(İşletmenin TEP aralığı program kapsamında hangi desteğe uygunsa, ona uygun etüt raporu oluşturulacak.)
 2. İşletmenin enerji tüketimine ilişkin hesaplamalar, Enerji Etüt hizmetinin alınacağı VTC ENERJİ tarafından yapılır.    (Enerji etüt hizmetleri kapsamında, işletmenin enerji etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 ay içinde toplam enerji tüketiminin 100 TEP’ten 500 TEP’e kadar olması gerekir.)
 3. Oluşturulan rapor VTC Enerji tarafından onaylandıktan sonra, çıktısı alınarak işletmeye teslim edilir ve hizmete ilişkin fatura düzenlenir.
 4. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği kapsamında destek ödemesinin alınması aşamasında, işletmenin yapması gereken başvuru sürecine ilişkin teknik destek VTC Enerji uzman personeli tarafından sağlanır.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı Örneği;

VTC Enerji olarak KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında birçok proje içerisinde yer aldık. Örneğin, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir endüstriyel işletmede, enerji verimliliği potansiyellerinin belirlenmesi için Enerji Etütü hizmeti gerçekleştirilmiştir. VTC Enerji olarak, işletmede bulunan fan sisteminde verimsizlik tespit edilerek, daha verimli olan fan sistemi ile değiştirilmesi konusunda gerekli hesaplama ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu proje sonrasında işletmenin, mevcuttaki fan sistemi için kullandığı elektrik miktarından tasarruf sağlaması öngörülmektedir. Ayrıca, elektrik tüketimi miktarındaki düşüşe bağlı olarak atmosfere salınan CO2-eşdeğer emisyon değerinde düşüş olmakta ve çevreyi kirletme oranında da azalma sağlanmaktadır. 

 

Hakan BİLDİRİCİ

Enerji Yöneticisi & Enerji Verimliliği Uzmanı

a