VTC Enerji

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin İşletmenize Sağlayacağı Faydalar

ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin İşletmenize Sağlayacağı Faydalar

ISO 50001, tüm sektörlerdeki kuruluşlara uygulanabilen çok yönlü bir standarttır. Kuruluşların enerji kullanımlarını sistematik olarak yönetmelerini ve iyileştirmelerini sağlayan bir enerji yönetim sistemi (EnMS) oluşturarak enerji verimliliğini artırmak için pratik bir yaklaşım sağlar.

ISO 50001: 2011 Enerji yönetim sistemleri bir kuruluş içinde enerji verimliliğini yönetmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır.

Standart, kuruluşların aşağıdakileri yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

 • Enerji yönetimi için bir politika geliştirmek
 • Enerji performansı için amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Hedeflere ulaşmak için enerji yönetim sistemlerini uygulamak
 • Enerji performansını ölçmek, izlemek ve analiz etmek
 • Enerji performansını sürekli iyileştirmek

ISO 50001, kalite ve çevre gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre edilebilen enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlar. Standart sektöre özgü değildir ve büyüklüğü, türü veya karmaşıklık düzeyi ne olursa olsun herhangi bir kuruluşa uygulanabilir.

ISO 50001’in Sağladığı Faydalar

ISO 50001’i uygulamak kuruluşlara aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fayda sağlayabilir:

 • Enerji verimliliğinin artırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe bağlılığın gösterilmesi
 • Enerji yönetimi süreçlerinin ve karar alma mekanizmalarının iyileştirilmesi
 • İtibar ve rekabet gücünün artırılması
 • Yasal uyumluluğun iyileştirilmesi

ISO 50001’in Uygulanması

ISO 50001’in uygulanması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi adımı içerir:

 • İyileştirme fırsatlarını belirlemek için bir enerji incelemesi yapılması
 • Bir enerji yönetimi politikasının geliştirilmesi
 • Enerji performansı için amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için bir eylem planı geliştirmek
 • Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması
 • Enerji performansının ölçülmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi

ISO 50001 Sertifikası

Kuruluşlar enerji yönetim sistemlerini ISO 50001’e göre belgelendirmeyi seçebilirler. Belgelendirme, kuruluşun enerji yönetim sisteminin standardın gerekliliklerini karşıladığına dair bağımsız doğrulama sağlar.

Belgelendirme genellikle bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve süreç tipik olarak bir ilk değerlendirmeyi ve ardından kuruluşun standardın gerekliliklerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için gözetim denetimlerini içerir.

Sonuç olarak, ISO 50001 bir kuruluş içinde enerji verimliliğini yönetmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Kuruluşların enerji verimliliğini artırmalarına, enerji maliyetlerini düşürmelerine ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olabilir.

ISO 50001’in uygulanması kuruluşlara birçok fayda sağlayabilir ve belgelendirme, kuruluşun enerji yönetim sisteminin standardın gerekliliklerini karşıladığına dair bağımsız doğrulama sağlar.

a