VTC Enerji

2022 Yılında Enerji Dönüşümü Nedir?

Enerji Dönüşümü

2022 Yılında Enerji Dönüşümü Nedir?

Enerjinin bir biçimden diğer biçime dönüşümüdür.
Termodinamik kanununa göre enerjinin korunumu yasası olarak da bilinir. Enerji, dönüştürülebilen bir büyüklüktür. Bir sistemdeki enerji dönüştürülebildiğinden dolayı, farklı bir hale veya başka bir biçime dönüşebilmektedir. Birçok halde olan enerjiyi, birçok fiziksel iş yapmak için kullanılabilmektedir. Enerji doğada veya makinelerde kullanılabilir.

Enerji Dönüşümü ile Yeni İstihdam Yaratabilir mi?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Ankara’da bir rapor yayımlanmıştır. Yayımlanan rapora göre, Türkiye fosil yakıtlara bel bağlamak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktadır. 2030 yılına kadar GSYH’sini yılda 7 milyar dolar daha artırabilecek, 300 bini aşkın yeni iş yaratabilinecektir. Dijital dönüşüm sayesinde sera gazı salınımlarını 2019 düzeyine göre %8 azaltabilecek. Gelecekteki enerji ihtiyaçlarının karşılanması için rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapılması, çevre bakımından yarar sağlamaktadır.

Küresel Enerji Yatırımları 2022’de %8 Artarak 2,4 Trilyon Dolara Ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan  rapora göre, küresel enerji yatırımının 2022’de %8 artarak 2,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Beklenen artış, ağırlıklı olarak temiz ve yenilenebilir enerjiden gelmesi öngörülmektedir. Araştırmalara göre, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım iştahı son yıllarda yükselen enerji fiyatlarına rağmen artış göstermektedir. Ancak yatırım miktarı, günümüzün enerji krizinin çeşitli boyutlarıyla başa çıkmak ve daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceğine giden yolu açmak için hâlâ yeterli olmaktan uzaktadır. Enerji harcamalarındaki artış, çoğu gelişmiş ekonomilerde ve Çin’de yer almakla birlikte, eşit bir şekilde yayılmamaktadır. Bazı pazarlarda, enerji güvenliği endişeleri ve yüksek fiyatlar, fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre daha fazla yatırım yapılmasına neden olmaktadır. 2022 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu enerji gücü 102.281 MW’a ulaşmıştır. 2022 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %30,9’u hidrolik enerji, %24,7’si doğal gaz, %20,6’sı kömür, %10,9’u rüzgâr enerjisi, %8,8’i güneş enerjisi, %1,6’sı jeotermal enerji ve %2,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir.

 

a