VTC Enerji

Yeşil Sanayi Destek Programı

yeşil sanayi programı

Yeşil Sanayi Destek Programı

KOSGEB, TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Republic Of Türkiye Ministry of Industry and Technology Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yeni bir destek programı yayımladı. ????

Program Adı: Yeşil Sanayi Destek Programı ⚡️????

Program Kapsamı;

1) Güneş Enerji Yatırımları (14 milyon TL, geri ödemeli): Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

2) Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonominin Sağlanması (4 milyon TL, geri ödemeli):
⚡️ Enerji verimliliği,
???? Su verimliliği,
???? Ham madde verimliliği,
♻️ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü,
Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi, çalışmalarına destek sağlanacaktır.

???? Proje Başvuru Tarihi: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Ödeme Planı: Destekler geri ödemeli ve faizsiz olarak uygulanacaktır. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

Kobi Olma Şartları;
???? 250 kişiden az çalışan
???? Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Ayrıntılı bilgi için; tıklayın

#KOSGEB #YeşilSanayi #TÜBİTAK #KOBİ #YeşilEnerji

a