VTC Enerji

YEKDEM Teşviklerinde Neler Değişti?

blank

YEKDEM Teşviklerinde Neler Değişti?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına giren rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, güneş ve biyokütle santralleri gibi beş farklı enerji üretim tesis tipi için 01.07.2021 tarihi itibariyle destek mevzuatlarında önemli değişimler gerçekleşmiştir. Mevcut tarihe kadar enerji üretim tesislerine verilmekte olan döviz kurundaki destekler TL para birimine çevrilmiş bulunmaktadır. 01.07.2021’den sonra kurulmuş olan enerji üretim santrallerine verilecek olan YEKDEM tutarları Tablo 1’de mevcuttur.

Tablo 1. YEKDEM Teşvik Fiyatları

blank
*Tablodaki değerler 12.07.2021 tarihindeki döviz kurları baz alınarak oluşturulmuştur.

Yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştiren tesisler, 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında kısmen ya da tamamen faaliyete alındıkları takdirde 31.12.2030 tarihine kadar 9 yıl boyunca YEKDEM teşviklerinden faydalanabilecektir. 01.07.2021 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan enerji üretim tesisleri Cent/kWh bazlı YEKDEM desteği almaya devam edecekken bu tarihten sonra kurulmuş olan enerji üretim santralleri ise Tablo 1’de bulunan 01.07.2021 tarihi sonrası kuruş/kWh bazlı YEKDEM fiyatı ile destek alacaktır. Bu kapsamdaki YEKDEM fiyatları yılda dört kez olmak üzere ‘Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim’ aylarında güncellenecektir.

Türk para biriminin döviz kurundaki yeri göz önünde bulundurulduğunda 01.07.2021 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan yenilenebilir enerji üretim tesislerine verilen destekleyici nitelikteki teşvikler yeni kararlar çerçevesinde YEKDEM fiyatlarının TL para birimine çevrilmesi ile yaklaşık %50 oranda azaltılmıştır. Türkiye’nin yüksek potansiyelli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş Enerji Santralleri ve Rüzgâr Enerji Santrallerindeki teşvikin 32 kuruş/kWh olması, tesislerin amortisman sürelerini uzatıyor olsa da uzun vadede sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin yenilenebilir enerjisi için büyük bir önem arz etmektedir. ÇED süreci yasal makamlarda devam eden tesislerin YEKDEM teşviklerinden yararlanmaya devam ediyor olması da akıllarda soru işareti bırakmaya devam etmektedir.

 

Melike Aksazlık

Müşteri İlişkileri Akademi Personeli

a