VTC Enerji

YEKDEM Nedir?

YEKDEM Nedir?

YEKDEM açılımı şu şekildedir; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması. Sınırsız kapasiteye sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar söz konusudur. Bu yatırımların yapılabilmesi için yatırımcılara ciddi teşvikler verilir. YEKDEM, ülkemizde bu teşvikleri üstlenen kurumdur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye katkıları nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi denince ilk akla gelenlerden biri kuşkusuz çevreye olan dost yaklaşımıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının genellikle maliyete olan katkılarından bahsederiz ancak çevre dostu olması her şeyin ötesinde bir fayda sağlar. Temiz bir çevre, doğal kaynaklar ve temiz bir doğa gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Bu nedenle elimizdekileri korumak için birey olarak üzerimize düşen pek çok görev vardır. Çevre bilinci, öncelikli ediniminiz olmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük faydalarından biri çevre dostu olmasıdır. Kaynakların kullanımı sırasında her şey olağan gücüyle ilerler, çevreye herhangi bir zarar söz konusu olmaz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinde atmosfere herhangi bir gaz salınımı söz konusu olmaz. Sadece kurulum aşamasında az miktarda ambalaj atığı bulunur ancak bunların dışında herhangi bir atık da söz konusu değildir. Keza rüzgâr enerjisi için de benzer şeyler söylenebilir. Atmosfere herhangi bir gaz salınımı bulunmaz bu nedenle çevre dostu yatırımlardır. Rüzgâr enerjisinin su kirliliğine de bir etkisi bulunmaz yanı sıra rüzgâr santrallerinin atıkları da yoktur. Özet geçmek gerekirse yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye herhangi bir zararı söz konusu olmaz.

YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’dan hangi üretim tesisleri faydalanabilir?

YEKDEM den faydalanabilecek üretim tesisleri 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanununda; Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynakları olarak sıralanmıştır.

YEKDEM de yer alan tesisler için uygulanacak fiyatlar nelerdir?

YEKDEM’de yer alan tesislere uygulanacak fiyatlar YEK Kanunu ile belirlenmiş olup hidroelektrik ve rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için 7,3 Uscent/kWh, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 10,5 UScent/kWh, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için ise 13,3 UScent/kWh şeklindedir. Üretim tesisinde yerli aksam kullanılması ve ilgili yerli aksamın “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında belgelenmesi halinde ise bu fiyatlara yine YEK Kanunu Ek-II sayılı cetvelinde yer alan fiyatlardan beş yıl süreyle ilave edilir.

a