VTC Enerji

V-Supplier, elektrik tedarik süreçlerini dijital olarak yönetmek isteyen tedarik ve üretim lisansı sahibi işletmeler için geliştirilmiş bir yazılım çözümüdür. Değişken iş ihtiyaçları düşünülerek modüler olarak tasarlanan V-Supplier ürünü, müşteri bakiye ve risk takibinin yapılması ve faturalama gibi finansal süreçler için V-Finance ürünü ile entegre çalışmasının yanında, finans süreçlerini ayrı uygulamalarla yöneten şirketler için güçlü entegrasyon seçenekleri sunar.
blank

Web tabanlı ve platform bağımsız olarak geliştirilen V-Supplier tüm cihazlardan herhangi bir kurulum olmaksızın erişilebilir.

V-Supplier, tedarik hizmeti sunulan sayaçların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için yüksek kullanıcı deneyimi sunar. Toplu işlemler için özelleştirilmiş arayüzleri ile binlerce müşteri ve sayaç dakikalar içerisinde sisteme tanımlanabilir. Sistemde yürütülen tüm işlemler için kontrol noktaları periyodik olarak çalışarak fatura döneminde probleme neden olabilecek işlemleri ay içerisinde erkenden tespit etmenize olanak sağlar.

V-Supplier Çalışma Metodu

Değişken iş ihtiyaçları düşünülerek modüler olarak tasarlanan V-Supplier ürünü, müşteri bakiye ve risk takibinin yapılması ve faturalama gibi finansal süreçler için V-Finance ürünü ile entegre çalışmasının yanında, finans süreçlerini ayrı uygulamalarla yöneten şirketler için güçlü entegrasyon seçenekleri sunar.

Benzer bir şekilde elektrik ticareti ve günlük piyasa işlemleri için V-Market ürünü ile entegre çalışarak müşteri bazlı dengesizlik takibi, günlük ödeme yönetimi gibi kabiliyetler sunarken, elektrik ticaretinin ayrı uygulamalar üzerinden yönetildiği durumda ihtiyaç duyulacak entegrasyon servislerini sağlar. 

blank

V-Supplier Özellikleri

Müşteri Yönetimi

Elektrik tedarik hizmeti verilen müşteriler sisteme tek tek veya toplu olarak kaydedilebilir. Toplu kayıt işlemleri sırasında kayıtların beklenen formatta olduğu ve zorunlu alan kontrolleri kolay bir şekilde yapılır.

Sayaç Yönetimi

Mevcut portföyünüzde yer alan sayaçlar piyasa işletmecisi ile kurulan web servis entegrasyonları sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde sisteme aktarılır. Veri girişlerinde
yaşanabilecek hataların önüne geçmek için sayaç portföyü periyodik olarak sistem tarafından kontrol edilerek uyuşmazlık durumları kullanıcılara bildirilir.

Portföye yeni sayaç ekleme ve portföyden sayaç çıkarma senaryolarında piyasa işletmecisinin yayınladığı takvime uygun olarak süreç işletilir ve tüm aşamalar web servis entegrasyonu ile yürütülür. Aynı sayaca yapılan taleplerde yüklenmesi gereken belgeler de yine sistem üzerinden yüklenerek süreç dijital ortamda ilerletilir.

Sistemde tanımlı fatura ayarları ve tarifeler sayaçlar üzerine atanabilir. Herhangi bir fatura ayarı ya da tarife ataması yapılmamış sayaçlar periyodik olarak kontrol edilerek kullanıcılara bildirim gönderilir.

Portföy Yönetimi

Hizmet verilen sayaçlar iş modeline göre belirlenen farklı portföyler altında gruplanabilir. Fatura ve tarife ayarları portföyler üzerinden toplu bir şekilde kolaylıkla yapılabilir. Benzer hizmet grubunda yer alan sayaçların elektrik ticaretinin toplu olarak yönetildiği durumlarda karlılık raporları portföy bazında takip edilebilir.

Bildirimler Elektrik tedarik süreçleri içerisinde ilk sayaç kaydından fatura kesimine kadar tüm aşamalarda aksiyon alınması gereken senaryolar için kullanıcı tercihlerine göre bildirimler yapılır.

Fatura Yönetimi 

Farklı hizmet modelleri için farklı fatura ayarları oluşturularak sayaçlara atanabilir. Fatura kesim tarihi, artık bakiye yönetimi, gecikme faizi yansıtılması vb. ayarların tamamı özelleştirilebilir ve istenen sayıda fatura ayarı sistemde oluşturulabilir.

Müşterilere yansıtılması gereken ek bedeller için fatura kalemleri listelenerek üzerinde düzenleme yapılmasına imkan sağlanır. Sistem tarafından hesaplanan gecikme kalemleri
faturaya otomatik olarak yansıtılır.

Tarife Yönetimi

Elektrik tedarik sektöründe yaygın olarak kullanılan iş modellerinin tamamını kapsayacak şekilde iş ihtiyaçlarına uygun tarifeler sistemde tanımlanabilir. Her bir tarifenin sayaçlara atanabileceği geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek belirli süreli geçerli olacak tarifeler için kontrol sağlanır.

Sayaç bazlı tahminleme ve sayaç bazında elektrik ticareti yapılan senaryolar için dengesizlik maliyetlerinin ilgili sayaca yansıtılması iş modelini destekler. Bunun yanında sayaç başına alınacak işletim bedellerinde farklı döviz türleri seçilebilir ve fatura tarihindeki kurdan hesaplama yapılarak faturaya yansıtılabilir.

Kampanya Yönetimi

İşletmelerin belirli dönemlerde tedarik hizmetleri için belirledikleri kampanyalar sistemde tanımlanarak sayaçlara atanabilir. İndirim tutarı sabit veya yüzde olarak belirlenebilir. Kampanyadan kaç fatura dönemi boyunca faydalanılacağı ve başka kampanyalarla birlikte kullanılıp kullanılamayacağı gibi parametreler tanımlama aşamasında belirlenebilir.

Bayi Yönetimi

Bayiler üzerinden yapılan elektrik satışları sistem üzerinden kayıt altına alınarak bayi aracılığı ile portföye alınan sayaçlar yönetilebilir. Bayilerle yapılan anlaşma türleri sisteme tanımlanarak her fatura dönemi sonrasında bayilere ödenmesi gereken komisyon tutarları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Uzlaştırma

Piyasa işletmecisinin aylık uzlaştırma verilerini açıklaması ile birlikte tüm veriler sistem tarafından otomatik olarak çekilir. Faturaları uzlaştırma verisine göre kesilen sayaçlar için tüm kontroller sistem tarafından otomatik olarak yapılarak faturalar otomatik olarak oluşturulur.

Sistem Kullanım Faturaları

Sistem kullanım faturaları ile gelen bedeller sayaçlara yüklenebilir. Tarifeler ile uyumsuz girişler sistem tarafından kontrol edilerek kullanıcılar bilgilendirilir. Dağıtım bölgesi bazında işletmenize kesilen faturalar için gelen fatura entegrasyonu kurulması durumunda, fatura tutarı ile bildirilen tutarlar karşılaştırılarak fark durumları raporlanır.

Yasal Bildirimler

Tedarik şirketlerinin ödemesi gereken vergiler, sunulması gereken beyannameler ve resmi makamlara yapılacak bildirimler sistem tarafından yönetilir. Her bir rapor dönemi için hazırlanması gereken beyanname tutarları ve yapılması gereken bildirimler otomatik olarak oluşturularak kullanıcılara bildirilir.

Sayaç Tüketimleri

Portföyünüzde yer alan sayaçların OSOS desteği olması durumunda tüketim değerleri periyodik olarak okunabilir ve uzlaştırma tarihi beklenmeden OSOS değerleri üzerinden fatura oluşturulabilir. OSOS desteği olmayan durumlarda tüketim değerleri sisteme manuel olarak yüklenebileceği gibi uzlaştırma açıklandığında da sistem tarafından otomatik olarak güncelleme sağlanır.

Finans Entegrasyonları

Fatura dönemlerinde kesilmesi gereken fatura tutarları ve ilgili faturada yer alan kalemler hesaplanır. V-Finance kullanılması durumunda bu bedeller müşteri bakiyelerine otomatik olarak yansıtılarak tahsilat ve fatura takibi süreci entegre bir şekilde yönetilir. Finans operasyonları ve muhasebeleştirme için bağımsız ürünlerin kullanıldığı senaryolar için ise fatura bilgileri diğer sistemler ile Rest API üzerinden paylaşılabilir.

Piyasa Entegrasyonları

Tedarik yükümlülüğü olan tüm sayaçlar V-Market ile senkronize edilerek sayaç bazlı elektrik ticareti hizmeti sağlanır. Bu durumda tüm sayaçlar için yapılan alımlarla gerçekleşen tüketim değerleri karşılaştırılarak sayaç bazlı dengesizlik maliyetleri hesaplanabilir. Böylece belirli kapasitenin üzerindeki sayaçlar için sayaç bazlı karlılık raporları oluşturulabilir.

Operasyon Yönetimi

Tedarik yükümlülüğü kapsamında yer alan tüm operasyonel akışın hizmet modeli olarak alınması talep edilen durumlarda 7/24 hizmet veren operasyon ekibi tüm süreci yürütebilir. Böylece işletmeler sadece satış kanallarına odaklanırken tüm müşteri ve sayaç operasyonları sorunsuz bir şekilde işletilir.

V-Supplier Özellikleri

• Uçtan uca entegrasyon ile dijital tedarik şirketi yönetimi
• Dinamik tarife ve fatura ayarları yönetimi
• Toplu işlemler için güvenli, kolay ve hızlı kullanıcı deneyimi
• Cihaz bağımsız kolay kurulum ile düşük yatırım maliyeti
• Web tabanlı tasarımı ile cihaz bağımsız erişim

V-Supplier'i Kimler Kullanabilir?

blank

Videolar

Müşteri Yorumlarımız

V-Supplier ile elektrik tedarik süreçlerini dijital olarak yönetmek ister misiniz?

    Müşteri Yorumlarımız

    a