VTC Enerji

V-Gen, enerji piyasasının tüm araçları ile entegre olarak çalışan ve hem Gün Öncesi Piyasalarını hem de Gün İçi Piyasaları kontrol ederek otomatik çıktılar almanızı sağlayan dijital enerji yönetim platformudur. V-Gen, tüm piyasa araçlarına (EPİAŞ, TEİAŞ, OSOS vb.) entegre olup, kaynak fark etmeksizin bütün elektrik üretim santrallerinin enerjisini yönetmektedir.

Endüstri işletmeleri ve elektrik üretim santrallerinin; Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Gün İçi  Piyasası (GİP) işlemleri ile TEİAŞ’ın Piyasa Yönetim Sistemi (TPYS) bildirimleri V-Gen ile entegre olarak çalışır.

Entegrasyon ile V-Gen, aynı anda elektriği hem üreten ve hem de tüketen tesislerin üretim maliyetlerini Gün Öncesi Piyasası’nda (GÖP) oluşan piyasa takas fiyatları (PTF) ile saatlik olarak kıyaslar ve elektrik üretimi bulunan tesislere her gün otomatik olarak saatlik üretim-tüketimi planı iletir. Gün içinde planlamalarda herhangi bir değişiklik olması durumunda, EPİAŞ Gün İçi Piyasası’nda (GİP) dengesizlik maliyetlerini düşürmek amacıyla otomatik işlem yapar. Ayrıca tüketim noktaları için tesisin tüketim seyrine en uygun tahmin algoritmalarını kullanarak dengesizlik miktarlarını en aza indirir. Bu doğrultuda firmaların enerji maliyetlerini ortalama %20 oranında düşürür.

V-Gen ayrıca enerji üreten tesisler için elektrik üretim ve satış maliyetlerini hesaplar. Günlük olarak elektriğin en yüksek fiyatla satıldığı zaman aralığını belirler ve enerji üreten tesislerin, en yüksek kârlılıkla elektriği piyasaya sürmesini sağlar. 

V-Gen, tek bir platform üzerinden çalışır. Platform ile enerji piyasası takibi, tüketim değerleri ve üretim  miktarlarının tahminine ulaşılabilir. V-Gen ayrıca GÖP, GİP ve TPYS’ye de entegredir. Bu sayede de tesislerin normalde manuel olarak yaptıkları EPİAŞ ve TEİAŞ piyasa işlemleri ile bildirimleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

V-Gen, algoritmaların kusursuz şekilde entegrasyonu ile çalışır. V-Gen ilk olarak endüstriyel tesisin veya enerji üretim santralinin üretim/tüketim değerlerini analiz eder. Analiz süreci sonunda yaptığı tahminlemeler ile santralin günlük olarak ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğunu raporlar.

V-Gen, analiz sırasında tüketim noktalarını takip eder ve tüketim seyrinin raporunu oluşturur. Böylece bir işletmenin sonraki gün ihtiyaç duyacağı enerji miktarı otomatik olarak belirlenebilir ve GÖP’ün uygun fiyatları ile endüstri kuruluşları bir sonraki gün gerekli olan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Tesisler ve santrallerin saatlik olarak harcamaları ile Gün Öncesi Piyasası’nda oluşan piyasa takas fiyatları otomatik olarak karşılaştırılıp analiz edilir. Böylece, dengesizlik maliyeti minimuma indirilir. 

V-Gen'in Özellikleri

Enerji İzleme

Maliyet Optimizasyonu

Akıllı Raporlama

Dengesizlik Yönetimi

Çoklu Enerji Yönetimi

Neden V-Gen?

V-Gen ile işletmelerin EPİAŞ üzerinden gerçekleştirdikleri piyasa işlemleri ve TEİAŞ’a  iletmek zorunda oldukları bildirimler otomatik hale gelir. Kısacası operasyonel süreçler kolaylaşır ve hataların önüne geçilir.

V-Gen, enerji maliyetlerini otomasyon ile sürdürülebilir hale getirir. Böylece sektör fark etmeksizin üretilen veya tüketilen elektrik; uygun fiyatlarla temin edilebilir veya satılabilir, sürdürülebilir enerji takibi sağlanır ve otomasyon ile insan hatalarının önüne geçilir. EPİAŞ üzerinden gerçekleştirilen piyasa işlemleri otomatik hale getirilir ve operasyonel süreçler kolaylaşır.

V-Gen’in avantajları ise şöyle sıralanır:
● Tüm piyasa araçlarını (EPİAŞ, TEİAŞ, OSOS) tek çatı altında toplayarak günlük olarak gerekli bildirimleri yapar.
● EPİAŞ ile ilgili ticari süreçleri takip eder.
● Tek bir platformdan üzerinden enerji üretim ve tüketimlerinizi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.
● Sağladığı optimizasyon hizmeti ile enerji satış gelirinizi artırırken, tüketim maliyetlerinizi %20 oranında düşürür.
● GÖP, GİP ve Kesinleşmiş Günlük Üretim Programı bildirimi gibi kritik öneme sahip süreçleri yönetir.
● Yaptığı üretim ve tüketim tahminlemeleri ile elektriğin minimum maliyetle tedarikini sağlar.
● Enerji girişinin en düşük olduğu saatleri belirler ve işletmelerin uygun fiyatlarla elektrik alımı yapmasını sağlar.
● Enerji satış değerinin en yüksek olduğu saatleri belirler ve işletmelerin daha yüksek kârlılıkla elektrik satışı yapmasına olanak tanır.
● Aylık olarak kârlılık ve maliyet raporları içerisinde şirketin genel tüketiminden sayaç verilerine kadar tüm parametreler görülebilir.
●Enerji piyasalarında oluşan gelişmeler hakkında anlık bildirimler gönderir.

V-Gen’i Kimler Kullanabilir?

 • Rüzgar Santralleri 
 • Tedarik Şirketleri 
 • Kojenerasyon İle Enerjisini Üreten Tesisler 
 • Endüstriyel Üretim Tesisleri 
 • Kendi Enerjisini Üreten Fabrikalar 
 • Lisanslı Elektrik Üreten Tesisler 
 • Lisanssız Elektrik Üreten Tesisler 
 • Biyokütle Santralleri 
 • Buhar İle Enerji Üreten Tesisler 
 • Hidroelektrik Santralleri 
 • Termik Santraller 
 • Güneş Santralleri 
 • Jeotermal Santraller 
 

Videolar

Müşteri Yorumlarımız

V-Gen hakkında detaylı bilgi almak
için formu doldurun.

Telefon Numaramız:  +90 262 311 11 51