VTC Enerji

Uzaktan Enerji İzleme Sistemleri İle Yapılan Veri Takiplerinin Kullanıcılar İçin Önemi

Uzaktan Enerji İzleme Sistemleri

Uzaktan Enerji İzleme Sistemleri İle Yapılan Veri Takiplerinin Kullanıcılar İçin Önemi

Günümüzde oluşan enerji ihtiyacındaki arz talep dengesizliği; enerji verimliliği, enerji analizi gibi kavramların yanı sıra enerji izlemeyi de çok daha önemli hale getirmiştir. Uzaktan enerji izleme sistemleri, enerji kullanımını görünür kılmaya yardımcı olan sistemlerdir. Firmaların enerji kullanımını takip etmelerini ve bu veriler doğrultusunda uygun aksiyon almalarını sağlamaktadır.

Uzun yıllar boyunca üzerinde çalışılan enerji izleme sistemleri yeni nesil teknolojilerden de ilham alarak geliştirilmektedir. Yeni nesil enerji izleme sistemi olan uzaktan okuma cihazları ve uzaktan okuma cihazlarına uygun tasarlanan enerji takibi platformları, firmalara enerji verilerinin takibi konusunda inovatif çözümler sağlamaktadır. Enerji izleme sistemleri, enerji şirketleri ile tüketiciler arasındaki tüm sürecin şeffaflıkla ilerletilebilmesine ve enerji sürekliliğinin denetlenmesine de olanak sağlamaktadır.

Doğru enerji izleme ve veri tutabilme yetkinliği, enerjiyi verimli kullanmak için en temel unsurlardan biridir. Uzaktan enerji izleme sistemleri firmaların gerçek zamanlı enerji tüketim takibi yapabilmesi, geriye dönük tüketim kayıtlarının raporlanabilmesi, reaktif cezaların önlenebilmesi gibi birçok konuda bilgiye sahip olmalarını sağlamaktadır. Tüm bu parametrelerin takip edilebileceği sistem, sayaçlardan modem yardımı ile bilgisayara aktarılan, tasarlanmış bir ara yüz programı ile kayıt altına alınır ve depolanır. Veriler, takılan haberleşme terminalleri ile Ethernet veya GPRS sistemleri sayesinde anlık verilerin internet ortamına aktarılmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar verilerine tasarlanan bu ara yüzün yanı sıra akıllı telefonlarındaki uygulamalardan da erişebilirler. Uzaktan enerji izleme programları sayesinde kayıt altına alınan veriler doğrultusunda gün içerisinde gözlenen farklı enerji tüketim değerleri, enerji tüketim maliyetlerini hesaplamada önemli bir unsurdur. İşletmelerde enerji parametrelerinin ölçümü ve sürekli takibi, verilerin kayıt altına alınması hususunda önem arz etmektedir. Tüketilen enerjinin anlık olarak takip edilebilmesini sağlayan bu sistemler son teknoloji ile beraber alarm anında yetkili kişiye alarm durumunu sms ve e-posta yolu ile iletebilmekte, yetkili kişinin anında müdahale edebilme yetkinliğine sahip olmasına olanak vermektedir. Şebekede meydana gelebilecek gerilim düşmesi, gerilim yükselmesi, faz kopukluğu gibi arıza durumlarından da anında haber almasını sağlayabilmektedir.

Enerji izlemede bulunan alarm sistemleri firmaların reaktif ceza bedel ödemesini engellemek için de etkin bir rol oynar. Uzaktan okuma cihazları reaktif sınıra gelindiğinde uyarı vermekte ve tüketiciye bu bilgiyi eş zamanlı olarak göndermektedir. Tüm bunların yanı sıra aktif-reaktif güç sınırları ve enerji maliyetlerinin de izlenmesi bu sistemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Geçmişte bulunan tüm verilerin saklanabiliyor ve ulaşılabilir olması geleceğe yönelik yük tahminlerinin geçmiş veriler kullanılarak yapılmasına kolaylık sağlamaktadır. Bu veriler aylık ve yıllık raporlarının oluşturulmasında firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır.

İnternetin olduğu her yerde verilerinize erişim, personel ve zaman tasarrufu, doğacak şebeke problemlerinin anında tespiti vb. tüm yeniliklerin sunulduğu enerji izleme yöntemleri kullanıcılar için gün geçtikçe önem arz etmektedir.

VTC Enerji olarak; gelişmeleri takip ederek tüm paydaşlarımıza son teknoloji yöntemler ile hizmet sunmaktayız. Firma işleyiş senaryolarına en uygun yöntemleri belirleyip, çözümler üretmekteyiz. Yaptığımız entegrasyonlar ile paydaşlarımızın enerji takiplerini anlık olarak sağlayabilmekte ve bilgilendirmekteyiz.

Sevgi TÜRKKAN

Müşteri Operasyonları Uzmanı

a