VTC Enerji

Termik Santrallerde Enerji Etüdü Zorunluluğu Duyurusu

blank

Termik Santrallerde Enerji Etüdü Zorunluluğu Duyurusu

Enerji Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan bildirge ile 20 MWe ve üzeri  kurulu güce sahip olan termik santrallerinin 2023 yılının Mart ayına kadar enerji etüdü yaptırması zorunluluğu getirilmiştir.

Yapılan değişiklikler kapsamında aşağıdaki hükümler getirilmiştir.

  • MADDE 27 – (2) : “Kurulu gücü 20 MWe ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”
  • MADDE 28 – (2) : ” 20 MWt ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”

Etüt raporlarını 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Resmi gazetede yayınlanan bildiriyi okumak için: https://l24.im/bjMly5f

a