VTC Enerji

Ton Eşdeğer Petrol (TEP), çeşitli enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan enerji birimidir. Farklı birim enerji kaynaklarının tek birimde Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olarak çevrilmesinde aşağıdaki TEP Hesaplama Tablosunu kullanabilirsiniz.
blank

Ton Eşdeğer Petrol (TEP), çeşitli  enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan enerji birimidir. Farklı birim enerji kaynaklarının tek birimde Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olarak çevrilmesinde aşağıdaki TEP Hesaplama Tablosunu kullanabilirsiniz.

blank
1000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi değerine sahip kuruluşlar için ise Enerji Verimliliği Danışmanlığı gibi hizmetlerden yararlanması yasal olarak talep edilir. Ayrıca 500 TEP üzerinde enerji tüketimine sahip olan kuruluşlar, Verimlilik Artırıcı Projeler ile teşvikten yararlanabilirler.
blank

vtc enerji

TEP HESAP TABLOSU

Enerji Kaynağı Değer Birim Sonuç Tep
Asetilen (m³) TEP
Asfaltit (TON) TEP
Benzin (TON) TEP
Briket (TON) TEP
Çelikhane Gazı (m³) TEP
Doğal Gaz (m³) TEP
Elbistan Linyiti (TON) TEP
Elektrik (kWh) TEP
Fuel Oil No: 4 (TON) TEP
Fuel Oil No: 5 (TON) TEP
Fuel Oil No: 6 (TON) TEP
Gazyağı (TON) TEP
Grafit (TON) TEP
Ham Petrol (TON) TEP
Hayvan ve Bitki Artığı (TON) TEP
Hidrolik (kWh) TEP
Jeotermal (kWh) TEP
Kabuk (TON) TEP
Kok Gazı (TON) TEP
Kok Gazı (m³) TEP
Kok Kömürü (TON) TEP
Kok Tozu (TON) TEP
Linyit santral (TON) TEP
Linyit Teshin San. (TON) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (m³) TEP
Maden (TON) TEP
Motorin (TON) TEP
Nafta (TON) TEP
Odun (TON) TEP
Petrokok (TON) TEP
Prina (TON) TEP
Propan (m³) TEP
Rafineri Gazı (m³) TEP
Siyah Likör (TON) TEP
Talaş (TON) TEP
Taş Kömürü (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (TON) TEP
Yüksek Fırın Gazı (m³) TEP
         
    TOPLAM TEP
blank

TEP hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun

    a