VTC Enerji

Serbest Bölgelere Yönelik Üretim Lisansı Verilmesi

enerji piyasası

Serbest Bölgelere Yönelik Üretim Lisansı Verilmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/07/2023 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca serbest bölgelerde;

– Bakanlık tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere önlisans veya üretim lisansı verilmesine

– Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda bu elektriğin hiçbir şekilde satışa konu edilmemesine

– Söz konusu bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesisleri hakkında, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında işlem tesis edilmesine

– Söz konusu bölgelerde yer alan mevcut üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans tadil talepleri kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilmesine karar verilmiştir.

???? Kurul kararının detayı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230725-6.pdf

a