VTC Enerji

Değerli arkadaşlarım, 

VTC Enerji büyümeye devam ederken, güçlü bir marka olmak için de yatırımlar yapıyor. Sektörümüze getirmiş olduğumuz yenilikçi yaklaşımları logomuza yansıtmak, tüm iş aşamalarımızda sağladığımız dijitalleşmeyi logomuzda da uygulamak istedik.

Böylece VTC Enerji’nin yeni logosu uzun dönemli hedeflerimizin bir parçası olarak ortaya çıktı. Hedeflerimizi şekillendiren ve aklımızdan hiç çıkmayan değerlerimiz -çevreci olmak, verimlilik yaratmak, dijital çağa uyum- bu logoda simgesel hale geldi.

Özenle oluşturduğumuz logomuzun farklı mecralarda kullanımı konusunda Kurumsal Kimlik Rehberi’nin referans alınmasını istiyoruz. Tüm iletişim faaliyetlerimiz açısından bu, kritik bir önem taşıyor.

Sizlerin görüş ve önerileriyle rehberin daha da gelişeceğinden şüphem yok.

İyi Çalışmalar,

Saygılarımla
Mustafa Ensari
Kurucu, CEO

a