VTC Enerji

KÜPST Formülünde Değişiklik Yapıldı

blank

KÜPST Formülünde Değişiklik Yapıldı

KÜPST formülünde önemli bir değişiklik yapıldı.

– Üretim planından sapmaya ilişkin kullanılacak fiyatın hesaplanmasında 0,03 katsayısı değişmezken depolamalı üretim tesisleri için 0,06 katsayısı eklendi.

– Üretim planından sapmaya ilişkin tolerans katsayı tüm kaynaklar için %10 iken, kaynak bazında ayrıştırmaya gidildi.

Böylelikle, rüzgar santralleri için tolerans %21, güneş santralleri için %12, depolamalı ve diğer üretim santralleri için %5 olarak uygulanacaktır.

Bu değişiklik, rüzgar ve güneş santrallerinin KÜPST maliyetini önemli ölçüde azaltırken diğer santrallerde maliyeti yükseltecek bir unsur olacaktır.

İlgili kararın detayı için tıklayınız.

a