VTC Enerji

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası 02/08/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, VTC Enerji A.Ş.’ nin internet sitesinde kullanıcılarına sunduğu bütün bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri içermektedir.
VTC Enerji A.Ş.’ nin (bundan sonra şirket olarak adlandırılacaktır.) mülkiyetinde bulunan www.vtcenerji.com adlı siteye (“bundan sonra web sitesi olarak adlandırılacaktır”) girip görüntüleyen ya da türü farketmeksizin bu sitedeki bir bilgiyi kullanan bütün kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan düzenlemeleri okumuş, bu düzenlemelerden haberdar olmuş ve bu düzenlemelerdeki hükümleri apaçık bir şekilde kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanıcı, şirket mülkiyetindeki web sitesine giriş yaptığı andan itibaren bu web sitesindeki KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK KOŞULLARI adlı politikayı okuduğunu, anladığını ve tüm içeriğini onayladığını kabul ettiğini beyan eder. Şirket, işbu politikayla belirlenmiş olan kullanım koşullarına uymayan kullanıcıların başvuru talebini reddetme hakkına sahip olmakla birlikte bu kullanıcıya karşı tüm hukuki ve cezai prosedürleri işletme hakkını haizdir.
2. Şirket mülkiyetinde bulunan web sitesinde yer alan tüm bilgi ve içerik; reklam, bilgi verme ve tanıtım faaliyeti içindir . Eğer taraflar arasında satış maksatlı bir sözleşme yapılmış ise, sadece taraflar arasında yapılmış sözleşme hükümleri taraflar açısından geçerlidir. Web Sitesinin görüntülenmesinden dolayı vukuu bulabilecek hiçbir zarardan (doğrudan-dolaylı) ne şirketin ne şirket yönetim kurulu üyesinin ne de şirketin çalışanlarının sorumluluğu bulunmaz.
3. Şirket, kendi mülkiyetinde bulunan web sitesinin virüs vb. saiklerle kullanılan kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için maksimum düzeyde önlemler almıştır. Ancak tarafından alınan bu önlemler, kullanıcının önlem almaması gerektiği şeklinde yorumlanamaz, her kullanıcı kötü amaçlı yazılımlara karşı kendi önlemini almakla yükümlüdür. Şirketi mülkiyetindeki web sitesine girilmesi sonucu oluşabilecek yazılımsal ve donanımsal zararlardan şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca web sitesi gerek devlet gerekse başka şahıslar kontrolündeki sitelerin referanslarını ve bağlantılarını gösterir bilgiler içerebilir. Bu durumda şirket kontrolünde olmayan sitelerin içeriğinden ve içerdiği bağlantılardan dolayı asla sorumlu tutulamaz.
4. Şirket mülkiyetindeki web sitesinde ürün satışı, kampanya başvuru formları gibi satış maksadını taşıyan başvuru formları olabilir. Bu web sitesindeki başvuru formları,sadece hizmet almak isteyen kişinin şirket tarafından bilgilendirilmek istediği talebini içermektedir. Web sitesi içerisindeki başvuru formunu dolduran kullanıcı, bu bilgilendirme talebini içeren başvuru formunu doldurmakla hukuki açıdan kazanılmış hakka haiz olmaz.
5. Şirket, istediği zamanda web sitesinde mevcut her türlü yazılı, görsel, sesli, elektronik verileri ve okunmakta olan işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını önceden yapılacak bir bildirime-ihtara ihtiyaç duymaksızın, veri ve gereçleri değiştirme, web sitesinin yayınını geçici süre ile durdurma, web sitesindeki her türlü veri ve gereçleri düzenleme veya web sitesini süresiz olarak kapatma hakkını saklı tutar.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra web sitesine kullanıcı tarafından tekrar giriş yapılması halinde, web sitesindeki veriler ve gereçler üzerinde sonradan yapılmış tüm değişiklikler kullanıcı tarafından apaçık bir şekilde kabul edilmiş sayılır.
6. Şirketin mülkiyetinde bulunan web sitesinde yayımlanmış tüm yazılı, sesli, görsel, elektronik gereçlerin her türlü hakkı saklıdır. Şirketinin mülkiyetinde bulunan web sitesinde bu gereçlerin kamuya açık bir şekilde yayınlanması, bu gereçleri geçerli bir hukuki hakka dayanmadan kullanan üçüncü şahıslar tarafından kullanılabileceğine dair izin, onam verildiği şeklinde yorumlanamaz
Şirketin mülkiyetindeki ve idaresindeki her türlü gerecin hukuki hakka dayanmayan 3. şahıslar tarafından kullanılabilmesi, çoğaltılabilmesi ancak şirketten yazılı izin alınması halinde mümkündür.
Şirketin mülkiyeti ve idaresindeki gereçlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali durumunu meydana getirecek ihlallerin yasal sorumluluğu web sitesini görüntüleyen ve kullanan kullanıcıya aittir.
7. Şirket mülkiyeti ve idaresindeki bulunan web sitesi bilinen tüm yazılımsal ve donanımsal problemlerden arındırılmış ve bu problemlerin tekrar meydana gelmemesi amacıyla önlemler alınmıştır. Lakin web sitesinin bilinen tüm problemlerden arındırılmış olması, web sitesinin gelecekte karşılaşabileceği tüm problemlere karşı hazır olduğu anlamına gelmemektedir. İnternetin ve elektroniğin doğal yapısı gereği şirketin böyle bir garanti vermesi mümkün değildir. İşbu sebepten ötürü şirket, kendi mülkiyetindeki web sitesi hizmetinin kesintiye uğraması sebebiyle oluşabilecek doğrudan- dolaylı hiçbir sorumluluktan mesuliyet kabul etmemektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI
1. Web sitesi kullanıcısı, şirket mülkiyetindeki web sitesine giriş yaptığı andan itibaren bu web sitesindeki KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK KOŞULLARI adlı politikayı tamamen okuduğunu, anladığını ve tüm içeriğini onayladığını kabul ettiğini beyan eder.
2.Şirket mülkiyeti ve idaresindeki bulunan web sitesine kendi rızası doğrultusunda kişisel olan ya da olmayan bilgilerini giren kullanıcı, kendisine sms, e-mail, telefon yoluyla bilgilendirme vs. gibi yollarla şirketin kendisine ulaşabileceğini kabul ve beyan eder.
3. Şirket mülkiyetinde bulunan web sitesine kullanıcının web sitesi sistemlerinin çalışmasına engel olacak şekilde yahut düzgün işlemesinin önüne geçecek müdahalelerde bulunması, siber saldırı yapıldığının tespit edilmesi veya resmi makamların talebi üzerine şirket, siber saldırıyı yapan yahut sistemlerin düzgün çalışmasına engel olan kullanıcı ve kullanıcıların kişisel ya da kişisel olmayan bilgilerini araştırma ve yasal düzenlemeler uyarınca ilgili yasal mercilere bildirme hakkını saklı tutar.
4. Şirket mülkiyetinde bulunan web sitesindeki bütün bilgi ve veriler VTC Enerji A.Ş.’ nin idaresinde ve mülkiyetindedir. Web sitesindeki her türlü bilgi, veri ve gereç kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz.
5. Şirket, web sitesi kullanıcısına maksimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla web sitesine girilen verilerin yanlış kullanımı, izinsiz-yetkisiz erişimi, izinsiz-yetkisiz değişimi gibi istenmeyen ve öngörülemeyen problemler gibi sorunlardan web sitesi kullanıcısını korumak maksadıyla maksimum düzeyde önlemler almıştır.
Fakat bilindiği üzere internet dünyası hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli olamayacaktır ve bu durum kullanıcı tarafından girilmiş verilerin siber saldırılar vb. gibi istenmeyen olayların vukuu bulması sebebiyle yetkisiz girişler neticesinde izinsiz bir şekilde alınıp, çoğaltılıp kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
Maksimum düzeyde alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce kullanımı, çoğaltılması vs. gibi durumlarda şirketin sorumlu tutulamayacağı kullanıcı tarafından kabul edilmektedir.
6. Şirketinin mülkiyetinde bulunan web sitesinde şirketin kullanıcıların isteklerine daha iyi hitap edebilmesi maksadıyla “cookie” adı verilen yöntem web sitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebili