VTC Enerji

VTC Enerji A.Ş. olarak enerji ve sanayi sektörlerinde  sunduğumuz özel çözümlerle katma değer yaratıyoruz. Bu doğrultuda paydaşlarımızla derinlemesine çalışmalar yaparak enerji üretim ve tedarik modelleri üretmekte, paydaşlarımıza özel çözümler sunmak için üstün sektör bilgimiz ile son teknolojiyi en verimli şekilde kullanmakta ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak kabul etmekteyiz.

Kuruluşumuz bilgi güvenliğini güvence altına almak için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Entegre Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

Uluslararası arenada, enerji sektöründeki çözümleriyle farklılık ve değer yaratarak lider firma olmayı, dünyadaki enerji kaynaklarını korumayı ve enerji kullanımı verimliliğini arttıracak bir pozisyonda olmayı,

İşimizin, müşterilerimizin, yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği tüm koşulları karşılamayı,

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı, Taahhüt ederiz.

Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi
Onaylayan: Genel Müdür