VTC Enerji

Enerji tüketimi 1.000 TEP/yıl ve üzeri olan endüstriyel tesislerde dört yılda bir yapılması gereken enerji verimliliği projeleri ve tasarruf noktalarının bulunmasına yönelik zorunlu etüt çalışmalarını yapıyoruz. Endüstriyel tesislerdeki tüm proseslerin ve enerji sistemlerinin uzun bir dönem detaylı bir şekilde incelenerek ölçüldüğü ve analiz edildiği geniş kapsamlı yapılan detaylı etüt çalışmaları ve sahada yapılan incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda kısa süreli ön etüt çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Konusunda uzman personelimiz ile tüm enerji verimliliği konularında uçtan uca bir yönetim hizmeti veriyoruz.

YÖNETİM 
Konusunda uzman personelimiz ile endüstriyel tesislerin kendi bünyelerinde gerçekleştirmek istediği gönüllü çalışmalar, enerji verimliliği projelerinin devamlılığı vb. tüm enerji verimliliği konularında uçtan uca bir yönetimi hizmeti veriyoruz.

ENERJİ ETÜTLERİ
Enerji tüketimi 1.000 TEP/yıl ve üzeri olan endüstriyel tesislerde dört yılda bir yapılması gereken enerji verimliliği projeleri ve tasarruf noktalarının bulunmasına yönelik zorunlu etüt çalışmalarını yapıyoruz. Endüstriyel tesislerdeki tüm proseslerin ve enerji sistemlerinin uzun bir dönem detaylı bir şekilde incelenerek ölçüldüğü ve analiz edildiği geniş kapsamlı yapılan detaylı etüt çalışmaları ve sahada yapılan incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda kısa süreli ön etüt çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

VAP (VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER)
Endüstriyel tesislerde etüt çalışması yapılarak belirlenen aksiyonların uygulanması ve tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Verimlilik Arttırıcı Projeler hazırlayarak endüstriyel tesislerde enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesini amaçlıyoruz.

Bölge teşviklerinden faydalanmak isteyen endüstriyel tesislere tasarruf projeleri ile ilgili KDV istisnası desteği, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi desteği sağlıyoruz.

(18/4/2007 tarih ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında endüstriyel tesislerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik devlet tarafından destekler verilmektedir.)

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİ
Endüstriyel tesislerin enerji yönetimine katkı sağlamak amacıyla enerji performansının ve verimliliğin arttırılması için gerekli yönetim sisteminin kurulması, enerji tüketim ve maliyetlerinin azaltılması konusunda yönetim hizmeti veriyoruz.

Enerji Verimliliği Yönetimi hakkında detaylı bilgi almak
için formu doldurun.