VTC Enerji

VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubu, saatlik 5.500 MWh kapasitesi ile
paydaşlarına %100 avantaj sağlamaktadır.

blank
VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubu, saatlik 3500 MWh kapasitesi ile
paydaşlarına 2021 yılında %70’e varan avantaj sağlamıştır.
blank

Dengeden Sorumlu Grup Nedir?

Piyasa katılımcılarının, piyasa işletmecisine (EPİAŞ) bildirerek oluşturdukları bir dengesizlik  yönetimi grubudur. Grup içerisindeki bir piyasa katılımcısının adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülüklerin üstlenildiği grubu ifade etmektedir.

Dengeden sorumlu grup sayesinde piyasa katılımcıları bir araya gelmekte ve enerji dengesizliği miktarını azaltmak için aksiyon alabilmektedir. Böylece dengesizlik maliyetlerini, grup içerisinde minimuma indirilebilmekte ve grup paydaşları maksimum avantaj sağlayabilmektedir.

Dengeden Sorumlu Grubun Önemi Nedir?

Endüstri kuruluşları, bir gün sonra tüketecekleri enerji  miktarını bildirmeli ve Gün Öncesi Piyasası aracılığıyla satın alımı taahhüt etmelidir. Harcanan elektrik miktarları ise çeşitli nedenlere bağlı olarak ön görülenden fazla ya da eksik olabilir. Bu durumda ise Gün İçi Piyasası’nda alış ya da satış işlemi yapılması gerekmektedir.

Elektrik üretimi yapan şirketler için de aynı durum geçerlidir. Elektrik üretimi yapacak işletme, üretim tahminini bir gün önceden bildirmekte ve o hedefi tutturmaya çalışmaktadır. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak elektrik üretiminde sapmalar oluşabilmektedir. Bu durumda ise dengesizliği gidermek için Dengeleme Güç Piyasası üzerinden cezalı bir satın alım veya satış yapma durumu olabilmektedir.

blank

Kısacası piyasa katılımcısı olan endüstri kuruluşları ve elektrik  üretim şirketleri, GİP veya GÖP tahminlerinde sapma olması durumunda piyasa fiyatının çok daha üzerinde bir fiyatla elektrik almak ya da piyasa fiyatının çok daha altında elektrik satışı yapmak zorunda kalabilmektedir.

Dengeden sorumlu grup ise katılımcıların, toplam dengesizlik miktarlarını azaltacak şekilde portföy oluşturmalarını sağlar. Böylece herhangi bir problem yaşanması durumunda dahi kârlılıktan yüksek seviyede tutulabilmektedir.

Dengeden Sorumlu Gruba Katılmanın Avantajları Nedir?

Dengeden sorumlu gruplara katılmak zorunlu değildir. Ancak endüstri kuruluşları veya işletmeler Dengeleme Güç Piyasası üzerinden elektrik alımında yüksek ücretler ödemek veya elektrik satışında düşük ücretler almak zorunda kalabilirler.

Dengeden sorumlu grubun avantajları ise şöyle sıralanır:

  • Dengeden sorumlu grup ile enerji üretim ya da tüketim tahminlerindeki sapmadan kaynaklanan dengesizlik maliyetleri minimize edilir.
  • Dengeden sorumlu gruplar, katılımcıların sinerjisinden beslenen özel bir yapıya sahiptir. Paydaşlar, hem kendi maliyetlerini hem de diğer paydaşların maliyetlerini düşürebilir.
  • Paydaşların tamamı enerji piyasalarında kârlı bir konuma ulaşabilir.

VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubu

VTC Enerji tarafından kurulan ve 5.500 MWh kapasiteye sahip dengeden sorumlu grup, oldukça geniş bir portföye sahiptir. Türkiye’nin en büyük üç dengeden sorumlu grubundan biri olması ve birçok firmanın grup içerisinde yer alması sayesinde de  dengesizlikler, minimum düzeyde tutulur.

VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubu ile paydaşlar, yıllık ortalama %100’e varan avantaj yakalayabilir. Ayrıca dengeden sorumlu grup hızla büyüdüğü için paydaşlar, kârlılıklarını gelecek yıllarda daha da artırabilirler.

VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubunda Kimler Bulunur?

  • Yenilenebilir enerji üreticileri
  • Yüksek elektrik tüketim miktarlarına sahip sanayi tesisleri
  • Kojenerasyon santrali sahibi piyasa katılımcıları 
  • Biyokütle santrali sahibi piyasa katılımcıları
  • Termik santral sahibi piyasa katılımcıları

VTC Enerji Dengeden Sorumlu Grubuna katılıp avantajlı enerji maliyetlerinden yararlanmak ister misiniz?

    a