VTC Enerji

GİP 2.0 Canlıya Geçiş Süreci

gip 2.0

GİP 2.0 Canlıya Geçiş Süreci

Enerji sektörünün değerli paydaşları,
Gün İçi Piyasası 2.0 Yazılımının Devreye Alınmasına yönelik 19 Aralık 2023 tarihli duyuruda da bildirildiği üzere Gün İçi Piyasası 2.0 Yazılımı 1 Ocak 2024 teslim günü kontratları 31 Aralık 2023 tarihi saat 18:00’de devreye alınacaktır.
Bu kapsamda 31 Aralık 2023 tarihinde canlıya geçiş süresinde gerçekleştirilecek adımlar aşağıda yer almaktadır;
???? Saat 13:00’da mevcut GİP yazılımı açık olan bütün kontratları ile birlikte kapatılacaktır.
???? 15:00-23:00 saatlerini içeren blok kontratlar işleme açılmayacaktır.
???? Saat 13:00’a kadar tüm saatlik kontratlara ve 00:00-14:00 saatlerini içeren blok kontratlara işlem yapılabilecektir.
???? Saat 13:10’da işlem yapılan tüm açık kontratlara ilişkin GİP net eşleşme durum bilgisi TEİAŞ’a gönderilecektir.
???? Saat 13:15’te mevcut GİP yazılımı kapatıldıktan sonra GİP 2.0 yazılımı için veri migrasyonu işlemleri yapılmaya başlanacaktır.
???? GİP işlemlerinin en az düzeyde etkilenmesi için veri migrasyonu işlemlerinin ve kontrollerinin tamamlanmasından hemen sonra 31 Aralık 2023 teslim gününün geriye kalan kontratları duyuru yapılarak GİP 2.0 yazılımı üzerinden işleme açılacaktır.
???? Saat 18:00’de 1 Ocak 2024 teslim gününün kontratları işleme açılacaktır.
???? Mevcut GİP yazılımına girilmiş olan eşleşmemiş teklifler GİP 2.0 yazılımına geçişte iptal edilecek olup, ilgili kontratlara ihtiyaç duyulması halinde yeniden teklif girilmesi gerekecektir. Mevzuat değişiklikleri GİP 2.0 yazılımının canlıya alınması ile birlikte geçerli olacaktır.
a