VTC Enerji

EPDK Elektrik Piyasasında Karşılığı Olmayan Alış Tekliflerine Yönelik İnceleme Başlattı

blank

EPDK Elektrik Piyasasında Karşılığı Olmayan Alış Tekliflerine Yönelik İnceleme Başlattı

Elektrik piyasasında tüketim rekorlarının kırıldığı son dönemlerde piyasada fiziki karşılığı olmayan alış teklifleri EPDK tarafından tespit edilmiş ve bu tekliflerle ilgili inceleme başlatıldığı duyurusu yayınlanmıştır.

Fiziki karşılığı olmayan bu teklifler, esasen tedarik şirketlerinin kabul edilebilir tüketim tahminlerinden daha fazlasını alış teklifi olarak sisteme girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu teklifler gerçek dünyada katılımcıların tüketmediği ancak elektrik piyasasında işlem karşılığı bulunan tekliflerden oluşmaktadır. Tedarikçilerin fiziki karşılığı olmayan bu teklifleri sisteme girmeleri, piyasadaki mevcut alış teklif miktarlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Gün Öncesi Piyasasında tüketim tekliflerinin olağandan fazla olması piyasa yapısında iş ortakları nezdinde farklı algılara neden olmaktadır. Oluşan algılar nedeniyle piyasa oyuncuları arz-talep dengesizliğini göz önünde bulundurarak kendilerini ticari kararlar almak zorunda hissetmektedir. Piyasa oyuncularının kendilerini aksiyon almak durumunda hissetmelerindeki sebep; Gün Öncesi Piyasasında halihazırda kabul edilebilir tüketim tahminlerinin piyasada belli oranda eşleşememesidir. Eşleşmeyen bu teklifler piyasa oyuncularına dengesizlik maliyeti doğurmaktadır. Bu nedenle sadece tedarikçi firmalar değil tüm piyasa katılımcıları piyasada fiziki karşılığı olmayan (tüketiciye yansımayan) normal tüketimlerinin üzerinde gün öncesi teklifi vermeye başlamış, eşleşme miktarlarını gerçek tüketimlerine yakınlaştırma çabası içerisine girmiştir.

Katılımcıların sisteme gerçek tüketimlerinden daha fazla tüketim tahmini girmesi; son günlerde tüketim rekorları kırılan elektrik piyasasının rekabetçi yapısını iyice bozmaktadır.

Bu durumu tespit eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) piyasa dengesini düzenlemek amacıyla inceleme başlattığını, piyasada karşılığı olmayan alış teklifi veren piyasa oyuncularına cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştur.

Elektrik üretimi yapan kojenerasyon tesisleri bu süreçte oluşan piyasa takas fiyatlarına daha fazla dikkat etmeli ve bu minvalde üretim planlarını revize etmelidir. Üretim santrallerine veya kojenerasyon/trijenerasyon tesisine sahip piyasa katılımcılarının bu gibi durumlarda Gün Öncesi Piyasasındaki eşleşme oranlarını dikkate alarak üretim miktarlarını arttırmaları ya da tam kapasite çalışmaları daha uygun olacaktır.

a