VTC Enerji

Enerji Verimliliği Yatırımlarının Önemi

blank

Enerji Verimliliği Yatırımlarının Önemi

Günümüz dünyasında enerji ihtiyacının ve enerji maliyetlerinin her geçen gün artmasıyla, enerji verimliliği bir hayli önem kazanmıştır. Bir işletmede, bir fabrikada ya da basit olarak evinizde enerji verimliliği için yüksek cihazlar almak, enerji verimliliği üzerine iyileştirmeler yapmak artık bir duyarlılıktan çok ihtiyaç haline gelmiştir. Enerji verimliliği yatırımları ile enerji giderleriniz azalacak ancak üretimdeki süreklilik devam ediyor olacaktır. Bu şekilde birim ürün başına harcadığınız enerji tüketimi ve maliyetleriniz azalırken enerji yoğunluğunuz da düşecektir. Bunlar maliyetler açısından işletmenize ya da ev bütçenize doğrudan etki ederken, dolaylı olarak karbon emisyonlarında sağlanacak düşüşler hem dünya hem de ülkemiz için oldukça önemlidir.

blank

Yukarıda vermiş olduğumuz grafikte Dünyadaki enerji tüketiminin her geçen yıl artışı gözlenebilmektedir.

Enerji verimliliği üzerine 5627 sayılı kanun 2 Mayıs 2007 tarihinde çıkmış ve zamanla birçok düzenleme geçirmiştir. Düzenlemeler çoğunlukla zorunlu enerji etüt kapsamlarının değişmesi ve bu konudaki yaptırımlar üzerinedir. Bu doğrultuda Enerji Bakanlığı; enerjimizin doğru ve etkili kullanımını, israfın engellenmesini ve enerji maliyelerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Birçok yüksek tüketimi olan işletmede artık görülmeyen, kanıksanmış enerji kayıpları varken bu enerji kayıplarının tespit edilmesi, onarılması ya da cihaz değişimi bir maliyet gibi gözükebilir ancak bu kapsamda yapılacak olan enerji tasarruf yatırımları kendini oldukça kısa sürede geri ödemektedir. Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) ya da 5. Bölge teşvikleri gibi kapsamlardan yararlanarak enerji tasarruf yatırımları konularında devlet desteklerinden de yararlanılabilmektedir.

Ülkemizin 2009 yılında toplam Nihai Enerji Tüketimi yıllık 80.574.000 TEP iken 2019 yılında toplam Nihai Enerji Tüketimi yıllık 110.834.000 TEP’e yükselmiştir. Bu veriler ile enerji tüketimlerinin 10 yıl içerisindeki artışını açıkça görebilmekteyiz. Tüketimlerde büyük bir paya sahip olan sanayi kuruluşlarının enerji verimlilikleri üzerine çalışmalar sağlanırken, aynı zamanda yüksek tüketimleri olan kamu ve özel sektör binalarında da enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapılması artışta olan enerji maliyetleri için doğru yatırımlar olacaktır. Bu sebepler ve sonuçlar göz önüne alındığında özellikle ticari işletmelerin ve binaların enerji verimliliğine yapacağı yatırımlar hem kendi maliyetleri hem de ülkemiz ekonomisi için oldukça faydalı dönüşler sağlayacaktır.

Sinan KORAL

Etüt ve Proje Mühendisi

a