VTC Enerji

1000 TEP ve üzerinde enerji tüketen endüstri kuruluşlarının, Enerji Verimliliği
Kanununa göre danışmanlık alması gerekir. VTC Enerji, uzman kadrosu ile
endüstri kuruluşlarının enerji etütlerini yapar ve enerji verimliliklerini en üst
seviyeye çıkarmasını sağlar.
blank
1000 TEP ve üzerinde enerji tüketen endüstri kuruluşlarının, Enerji Verimliliği Kanununa göre danışmanlık alması gerekir. VTC Enerji, uzman kadrosu ile endüstri kuruluşlarının enerji etütlerini yapar ve enerji verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmasını sağlar.
blank

Neden Enerji Verimliliği Danışmanlığı?

Enerji Verimliliği Danışmanlığı ile üretim kapasitesinde düşüş yaşanmadan, enerji tasarrufu sağlanması hedeflenir. VTC Enerji, endüstriyel kuruluşların her yıl milyonlarca veya bazı durumlarda da milyarlarca TL’lik tasarruf sağlayabilmesi için potansiyelleri ortaya çıkarır. Böylece hem sürdürülebilir üretime geçiş için önemli bir adım atılır hem de kârlılık artar.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı Almak Zorunlu mu?

1000 TEP değerinin üzerinde enerji tüketen endüstri kuruluşları için Enerji  Verimliliği Danışmanlığı zorunludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1000 TEP değerinin üzerinde enerji tüketimine sahip olup danışmanlık hizmeti almayan kuruluşlar için bazı yaptırımlar uygular. Yaptırım listesine ise Enerji Verimliliği Kanunu aracılığı ulaşılabilir.

1000 TEP değerinin altında enerji tüketimine sahip olan endüstri kuruluşları ise verimliliklerini ve kârlılıklarını artırabilmek için Enerji Verimliliği Danışmanlığı alabilir.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı Nereden Alınır?

Yaptırımlar ile karşılaşmamak, sürdürülebilir bir üretim sürecine geçmek veya kârlılıklarını artırmak isteyen işletmelerin ise Enerji Verimliliği Danışmanlığı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan lisans almış kuruluşlara başvurması gerekir. 

blank

Enerji Verimliliği Danışmanlığının Avantajları

Enerji Verimliliği Danışmanlığı ile enerji tasarruf potansiyelleri ortaya çıkarılır ve gerekli projelerin hazırlanması sağlanır. Enerji Verimliliği Danışmanlığının avantajları şöyle sıralanır:
 • Üretim kapasitesi ve kalitesi düşmeden ürün maliyetleri azalır. 
 • Enerji verimliliği projeleri ile teşvik ve desteklerden faydalanılabilir. 
 • Endüstri kuruluşları sürdürülebilir hale gelir. 

Enerji Verimliliği Danışmanlığı ile Alınan Hizmetler Nelerdir?

Enerji Verimliliği Danışmanlığı hizmetini almak isteyen şirketler için VTC’nin izlediği yol şöyledir: 

blank

Kapsam
Hazırlanması

blank

Ön Etüt
Çalışması

blank

Etüt
Çalışması

blank

Raporlama

Kapsamın Hazırlanması

Enerji etüdü yaptırmaya karar veren endüstriyel kuruluşlar için öncelikle çalışmanın kapsamı hazırlanır. 

Kapsam dahilinde; en yoğun enerji tüketen üniteler, tasarruf yapılabilecek alanlar, verimsiz olduğu düşünülen makinalar, yardımcı tesislerde bulunan ekipmanlar, iklimlendirme, ekipmanları, pompalar, kazanlar ve enerji verimliliğini düşürebilen tüm birimler belirlenir. Böylece ölçümleme maksimum fayda sağlayacak noktalarda gerçekleştirilir ve TEP değerinin mümkün olduğu kadar düşürülmesi sağlanır.

Ön Etüt Çalışması

Ön etüt ile endüstri  kuruluşlarına gidilmeden önce yapılacak işler ve işlemler hakkında genel bir bilgilendirme dosyası hazırlanır. VTC Enerji, endüstri kuruluşları ile sahaya çıkmadan önce ön bilgilendirme için ayrıca bir toplantı organize eder. 

Toplantı sırasında; hangi ölçümlerin yapılacağı, ölçümlerin gerçekleştirileceği yerler ve ölçüm sonrasında elde edilecek katma değer gibi hususlar açıklığa kavuşur. Böylece endüstri kuruluşları, enerji etüdü sonucunda elde edebilecekleri faydaları ve etüt çalışmasının nasıl yapılacağını öğrenebilir. Enerji etüdü ile elde edilecek çıktılar ile destek ve teşviklerden hangilerine başvurulabileceği de açıklanır. 

Toplantı sonrasında ön etüt aşamasına geçilir. Ölçüm yapılacak birimler ile ilgili bilgilendirme yapılır ve bu birimlerin ölçümlemeye hazır hale getirilmesi talep edilir. Hazırlıkların tamamlanması ile beraber VTC Enerji’nin uzman kadrosu, ölçüm cihazları ile birimleri ziyaret eder. 

Enerji etütlerinde kullanılan ölçüm aletleri;

 • Baca Gazı Analizörü
 • Termal Kamera
 • Basınçlı Hava Kaçağı Tespit Cihazı
 • Sıvı İletkenlik Ölçüm Cihazı
 • Sıcaklık Ölçüm Cihazı ve Probları
 • Sıvı Ultrasonik Akış Ölçer (Debimetre)
 • Nem Ölçer
 • Basınç Ölçer
 • Enerji Analizörü
 • Takometre
 • Desibelmetre
 • Basınçlı hava debimetresi
 • Lüksmetre
 • Çeşitli boy ve ebat da proplar
 • Anemometre
 • Diğer yardımcı ölçü aletleri

Ölçüm aletlerinin tamamı her endüstri kuruluşunda kullanılmaz. Ölçüm öncesinde hangi aletlerin kullanılacağı da kuruluşlara bildirilir. 

Etüt Çalışması

Etüt çalışması, ön etüt sürecinde tespiti yapılmış ölçüm  noktalarına gidilerek yapılan ölçümler ile başlar. VTC Enerji’nin uzman kadrosu, hem evrensel iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine hem de endüstri kuruluşlarının ek olarak tanımladığı kurallara uygun olarak ölçüm yapar. Ölçümler sırasında da endüstri kuruluşunun üretim kapasitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması için çaba gösterilir.

Ölçümler sırasında firmanın kalite standartları ve çevreye yönelik protokollerine de uyum sağlanır ve işlemler süresince İSG uzmanı gibi çalışanların refakatinde hareket edilir.

Ölçümleme işlemlerinin bitimiyle beraber kapanış toplantısı yapılır. Kapanış toplantısında ölçüm yapan ve sahada analizleri gerçekleştiren VTC Enerji mühendisleri, bilgilendirmeleri yapar ve olası enerji tasarrufu alanlarını ve yapılabilecekleri açıklar.

Kapanış toplantısında ayrıca Verimlilik Artırıcı Proje, 5. Bölge ve Gönüllü Anlaşma gibi teşvik ve destekler hakkında sunumlar yapılır. Böylece işletmelerin en az harcama ile gerekli düzenlemeleri yapabilmesi ve ilgili destek, teşvik veya her ikisinden de yararlanması sağlanır.

Enerji Verimliliği Raporlaması

Enerji Verimliliği Danışmanlığında tüm raporlar, ilgili tebliğ ile belirtilen esas ve standartlara uygun olarak hazırlanır. Böylece endüstri kuruluşlarının herhangi bir yasal sorunla karşılaşmasının önüne geçilir.

VTC Enerji’nin enerji verimliliğinde uzman kadrosu ile tanışın!

  a