VTC Enerji

Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği

elektrik piyasası

Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişikliği

29 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile;
– TEİAŞ her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın ilk on beş günü içerisinde kendi internet sayfasında duyurmakla yükümlüdür.
– Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ilgili dağıtım bölgesinde, lisanslı üretim kapsamında olanlar dahil olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde verilen bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak on dokuzuncu fıkra kapsamında TEİAŞ tarafından yapılan duyuruyu müteakip, her ayın yirmi beşinci gününe kadar kendi internet sayfalarında duyurmakla yükümlüdür.
???? 01/08/2023 tarihinden, 30/09/2023 tarihine kadar ilgili şebeke işletmecilerince yeni lisanssız üretim başvurusu alınmaz. Bu süre içerisinde yapılacak komisyon toplantılarında, 31/07/2023’e kadar yapılan başvuruların bu yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütülür.
a