VTC Enerji

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu Kararları

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu Kararları

25 Temmuz 2023 tarihli Enerji Piyasaları Düzenleme Kurul kararı yayınlanmıştır.

Bu karara göre;

Elektrik piyasasına ilişkin mevzuat ve Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, serbest bölgelerde;

  • Bakanlık tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere önlisans veya üretim lisans verilmesine,
  • Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda bu elektriğin hiçbir şekilde satışa konu edilmemesine,
  • Söz konusu bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesisleri hakkında “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında işlem tesis edilmesine,
  • Söz konusu bölgelerde yer alan mevcut üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans tadil talepleri kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilmesine karar verilmiştir.”
a