VTC Enerji

YEKDEM Teşviklerinde Neler Değişti?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamına giren rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, güneş ve biyokütle santralleri gibi beş farklı enerji üretim tesis tipi için 01.07.2021 tarihi itibariyle destek mevzuatlarında önemli değişimler gerçekleşmiştir. Mevcut tarihe kadar enerji üretim tesislerine verilmekte olan döviz kurundaki destekler TL para birimine çevrilmiş bulunmaktadır. 01.07.2021’den sonra kurulmuş olan enerji üretim santrallerine verilecek […]