VTC Enerji

5. Bölge Teşvikleri Kapsamı Nedir?

blank

5. Bölge Teşvikleri Kapsamı Nedir?

5. Bölge Teşvikleri; mevcut durumda makine ve teçhizatın enerji verimlileri ile değiştirilmesi ve proses düzenlemesi gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması (elektrik üretimi hariç) gibi konulardaki çözümler ifade eder.

5. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANAN FİRMALAR

Mevcut duruma göre en az %15 enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, 500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi işletmelerinde yatırımlar, bölgeye bakılmaksızın 5. Bölge yatırımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.

Faydalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir.

blank

Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesini isteyen işletmeler başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaparlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, projenin enerji verimliliği açısından uygunluğunu değerlendirmek üzere ilgili birime (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) incelemesi için göndermektedir.

5. BÖLGE TEŞVİKLERİNE BAŞVURU ŞARTLARI VE AŞAMALARI

İşletmelerin enerji verimliliği yatırım projelerini başvuru yazısı ve ekleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaparlar.

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvurunun “Enerji Verimliliği Yatırım Projesi” kapsamında değerlendirilebilmesi için işletmelerden aşağıda belirtilen belgeler istenir.

• Yıllık 500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olduğunu gösteren belge

• 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğunu gösteren belge

• TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesi

• Enerji Verimliliği Yatırım Projesi

• Makine teçhizat listeleri

Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerin her sayfası için olması gerekenler;

• Başvuru sahibi tüzel kişiyi temsil yetkisine sahip üst yönetici tarafından paraflanır.

• Paraflanan sayfalara paraflayanın isim kaşesi ile endüstriyel işletmenin mührü basılır.

Yıllık 500 TEP ve Üzeri Enerji Tüketimi Olduğunu Gösteren Belge

Başvuru tarihinden önceki üç yıl itibariyle işletmenin yıllık toplam enerji tüketimini gösteren belgelerdir. (Örnek; 2020 yılında başvuruda bulunan işletme 2017, 2018 ve 2019 yılına ait tüketim verilerini gönderecektir.)

500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmelerin;

• Enerji yöneticisi görevlendirildiğine,

• Bakanlık veri tabanına kayıtlı olduğuna,

• Yıllık enerji tüketimine yönelik bildirimlerin yapıldığına dair yükümlülüklerini başvuru tarihi itibariyle yerine getirmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 50.000 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan işletmeler için enerji yönetim birimi kurulması gerekmektedir.

Enerji Verimliliği Yatırım Projesi

Uygulanması Öngörülen Projenin;

• Genel amacının, kapsamının, hedeflerinin ve hesaplamalarının yer aldığı proje dosyası, “sanayi” sektöründe yetkili şirket VTC Enerji tarafından hazırlanır.

• Proje uygulaması öncesi makine ve teçhizatta üretilen ürün/çıktı miktarlarının ve harcanan enerji tüketimlerinin, kalibrasyonlu ve etiketlenmiş cihazlar ile yapılmış ölçümlere dayandırılması gerekmektedir.

• Projenin, uygulama sonrasında enerji tüketimi hariç her koşulun (üretim miktarı, ürün cinsi, hava ihtiyacı, ısıtma yükü, soğutma yükü vb.) aynı olması şartı aranır.

• Mevcut duruma göre en az %15 enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir.

Değerlendirme süreci;

1. Ön İnceleme

2. Değerlendirme

Yerinde inceleme çalışmaları, hesaplamalara göre projenin enerji verimliliği kriterini karşılayıp karşılamadığına dair Gerçekleşme Raporu hazırlanır ve bu rapor Başkan onayına müteakip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir.

VTC Enerji’nin uzman kadrosu tarafından 5.Bölge Teşvikleri hakkında detaylı bilgi almak ve teşviklerden yararlanmak için tıklayınız.

Yazar: Ahmet Bekaroğlu

a