VTC Enerji

Yeşil Sanayi Destek Programı

yeşil sanayi programı

KOSGEB, TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Republic Of Türkiye Ministry of Industry and Technology Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yeni bir destek programı yayımladı. 📎

Program Adı: Yeşil Sanayi Destek Programı ⚡️🍀

Program Kapsamı;

1) Güneş Enerji Yatırımları (14 milyon TL, geri ödemeli): Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

2) Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonominin Sağlanması (4 milyon TL, geri ödemeli):
⚡️ Enerji verimliliği,
💦 Su verimliliği,
🍀 Ham madde verimliliği,
♻️ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü,
Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi, çalışmalarına destek sağlanacaktır.

📆 Proje Başvuru Tarihi: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Ödeme Planı: Destekler geri ödemeli ve faizsiz olarak uygulanacaktır. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

Kobi Olma Şartları;
📌 250 kişiden az çalışan
📌 Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Ayrıntılı bilgi için; tıklayın

#KOSGEB #YeşilSanayi #TÜBİTAK #KOBİ #YeşilEnerji

Yeşil Sanayi Destek Programı